بیماری

آزمایش بررسی استعداد ابتلا به بیماری

استعداد ابتلاء به بیماری های خاص با توجه به حضور ژن یا جهش (یکی یا بیشتر) ، و یا ترکیبی از آلل (هاپلوتیپ) ، و نه لزوما غیر طبیعی ، که با افزایش خطر ابتلاء به این بیماری همراه است ، و یا سابقه خانوادگی که افزایش آن نشان دهنده افزایش خطر ابتلاء به این بیماری است.

اطلاعات ژنتیکی برای این است که شما احساس توانایی بیشتری کنید، نه اینکه دچاراحساس ضعف شوید. نگویید که سرنوشت من این است که دیابت بگیریم، بنابراین هر چه دوستدارم می خورم. شما می توانید با انجام اقداماتی احتمال ابتلاء به بسیاری از بیماریها را کاهش دهید، و شناسایی زودرس بیماری نیز مهم است سابقه خانوادگی خود را بهعنوان عامل جبری محسوب نکنید، بلکه از آن به عنوان انگیزه ای برای تلاش برای سالمماندن استفاده کنید.

ممکن است با استعداد ژنتیکی نسبت به بیماری های معینی متولد شوید، اما این امر بهمعنای آن نیست که حتما به این بیماری ها مبتلا می شوید. این وضع را می تون به یکاسلحه پرشده تشبیه کرد. استعداد ژنتیکی اسلحه است و عوامل سبک زندگی مانند ماشه آناست. برخی از عوامل را می توانیم کنترل کنیم و برخی دیگر را نه

بررسی ژنتیکی استعداد ابتلاء به بیماریها با آزمایش DNA  افراد

آزمایش GPDT یک تست نوآورانه است که این امکان را فراهم می آورد تا کشف کنیم افراد از نظر ژنتیکی تا چه حد در معرض ابتلاء به انواع بیماریها، شامل بیماریهای قلبی عروقی، انواع سرطانها، اختلالات و نقائص سیستم ایمنی، دیابت و همچنین مشکلات وابسته به سن هستند.

GPDT بر مبنای تحقیقات اخیر پایه گذاری شده که اثبات می کنند بسیاری از بیماریها و شرایط پزشکی منشا ژنتیکی دارند. با بررسی پروفایل DNA افراد می توانیم پیش بینی کنیم که آیا فرد در مسیر ابتلاء به هر یک از 25 بیماری شایع و مهلک ژنتیکی هست یا خیر و اگر بله میزان این ریسک  را در مقایسه با کل جامعه تعیین کنیم. هزینه این تست در حال حاضر حدود پانصد هزار تومان است.

قدرت پیش بینی کننده مولکول DNA

این تست ژنتیکی بر مبنای مطالعه SNP ها یا Single Nucleotide Polymorphisms بنا شده است، SNP ها نواحی مشخصی از DNA هستند که با پیدایش بیماریها همبستگی دارند. این تست پروفایل DNA شما را تجزیه و تحلیل می کند تا ببیند که آیا DNA شما حاوی مارکرهای کلیدی انواع بیماریها هستیا خیر. این تست شما را قادر می سازد تا با دانستن میزان ریسک خودتان برای ابتلاء به انواع بیماریها و با برداشتن گامهای  ضروری جهت جلوگیری از بروز بیماریها، آینده سلامتی خود را تحت کنترل درآورید.

GPDT  25 بیماری مختلف را تحت پوشش قرار می دهد.

سیستم ایمنی: لوپوس، گریوز، سلیاک، MS، پسوریازیس

قلبی-عروقی: آنوریسم، فیبریلاسیون بطنی، بیماریهای عروق  کرونر، بیماریهای عروق محیطی، ترومبوآمبولیسم وریدی

وابسته به سن: دژنراسیون ماکولا، آلزایمر، استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید

سلامت عمومی: چاقی، میگرن، دیابت تیپ  1 ، دیابت تیپ 2

سرطانها: سرطانهای کیسه صفرا، پستان، روده بزرگ  و رکتوم، معده ، ریه، پروستات  و پوست.

اهمیت مشاوره ژنتیک:

وقتی تصمیم به انجام این تست می گیرید قویا پیشنهاد می کنیم که هم قبل و هم بعد از انجام تست با متخصص مشاوره ژنتیک مشورت کنید، آنها راهنمایی های لازم را جهت تفسیر تست و درک تفوت بین حالات ارثی و اکتسابی بر اساس پروفایل تست انجام شده بر روی DNA شما به شما رائه خواهند کرد.

چه کسی باید این تست را انجام دهند؟

هرکسی با هر سن و جنسی و با هر سابقه ای از بیماری یا سلامتی  می تواند از مزایای این تست جهت کنرل بیشتر بر آینده سلامتی خود بهره ببرد.  به این ترتیب هم شما و هم فرزندانتان می توانید زندگی سالم تر و طولانی تری داشته باشید.

اگر شما سابقه خانوادگی ابتلاء به هر یک از 25 بیماری فوق الذکر را دارید این تست به شما می گوید که آیا شما هم ژنهای آن بیماری را به ارث برده ایدیا خیر و اگر بله چه اقداماتی را می توانید جهت جلوگیری و یا به تاخیر انداختن بروز آن بیماری انجام دهید.

تمام این اطلاعات در مورد ژنها و سلامتی شماست.

بعد از انجام این تست ما یک گزارش اختصاصی برای شما تهیه می کنیم که در آن برای هریک از 25 بیماری  ذکر شده در جدول صفحه قبل  خطر ابتلاء شما به واسطه حمل ژن یا ژنهای مربوطه به سه دسته High، Medium و Low تقسیم بندی شده است. در مواردیکه ریسک ابتلاء شما بالا باشد ممکن است نیاز به اقدامات تشخیصی جدید و یا تغییر شیوه زندگی باشد ، این تغییر شیوه زندگی اعبارتند ز عادات رفتاری و تغذیه ای و یا حتی تغییر محل زندگی و …

نکات:

این تست بر روی DNA جدا شده از خون شما انجام می گردد.

نتیجه تست بین 3 تا 4 هفته بعد از نمونه گیری آماده می گردد.

نتیجه تست بصورت کاملا محرمانه فقط به حامل قبض رسید تحویل می گردد.

برای استفاده کامل از نتایج این تست شما حتما باید با متخصص مشاوره ژنتیک و نیز پزشک متخصص خودتان مشورت کنید آنها به کمک یکدیگر و نیز با کمک سایر مشاوران نظیر مشاورین تغذیه ، روانشناسان و … می توانند شیوه زندگی شما را بگونه ای تغییر دهند که احتمال بروز بیماریهایی را که استعداد ژنتیکی شما در آن موارد بالاست تا حد امکان کاهش دهند.