آزمایش بیلی‏روبین ادرار

  • بیلی‏روبین به‏ طور طبیعی در ادرار وجود نداشته و حضور آن باید توجه را به افزایش بیلی‏روبین خون یا هیپربیلی‏روبینمی جلب نماید.
  • فقط بیلی‏روبین کونژوگه در ادرار یافت می‌شود که به دلیل حلال بودن آن در آب است. بنابراین در اختلالاتی که همراه با هیپربیلی‏روبینمی کونژوگه می‏باشند، آزمایش بیلی‏روبین ادرار با معرف‏های نواری مثبت خواهد بود.
  • زردی همراه با بیلی‏روبین ادراری منفی، باید سریعاً توجه را به هیپربیلی‏روبینمی غیرکونژوگه جلب نماید.
  • نتایج مثبت کاذب در آزمایش بیلی‏روبین ادرار را می‏توان در مصرف داروهایی نظیر اسید مفنامیک، کلرپرومازین، ریفامپین و اتودلاک مشاهده نمود.
  • نتایج منفی کاذب نیز در این موارد دیده می‌شود:
  • 1- نمونه‏ی ادراری که به مدت طولانی به‏ویژه در دمای اتاق و در معرض نور قرار گرفته باشد. 2- در مواردی که مقدار زیادی اسید اسکوربیک در ادرار وجود دارد.
  • در صورت وجود نیتریت در ادرار، حساسیت آزمایش کاهش می‌یابد.