آزمایش تشخیص زجر جنینی

در آزمایش تشخیص زجر جنینی از دو کمربند متصل به شکم مادر استفاده می شود،یکی برای اندازه گیری تپش قلب جنین و دیگری برای اندازه گیری انقباضات.

این آزمایشات برای نظارت بر تپش قلب و حرکات جنین استفاده می شود..

اگر جنین خواب باشد،امکان دارد برای تان دادن فرزندتان،پرستار از زنگی استفاده کند.

جنین

به گفته انجمن بارداری امریکا،اگر فرزندتان مثل اغلب اوقات حرکت نمی کند،اگر از موعد شما گذشته باشد،اگر به عملکرد جفت مشکوک هستید یا بارداری پرخطری دارید،احتمال دارد از این ازمایش استفاده شود.

در بارداری های پیچیده یا پرخطر،مثل بارداری مادری که به دیابت بارداری مبتلا است،احتمال انجام ازمایش بیشتر ضروری است.

نوع ازمایشی که طی پیچیدگی های بارداری اجرا می شود،بیشتر به نوع پیچیدگی ان بستگی دارد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.