آزمایش حرکت باکتری با روش قطره معلق

روش قطره معلق تهیه اسمیر،بررسی حرکت باکتری
روش کار :
قطره معلق
۱-   یک قطره سرم فیزیولوژی یا آب مقطر روی لامل قرار دهید
۲-   با استفاده از آنس از راس کلنی های تازه باکتری ، مقدار اندکی  برداشته  با قطره فوق مخلوط نمایید .
۳-  با استفاده از خمیر هماتوکریت یا وازلین ، حلقه ای به ضخامت تقریبی۲ میلی متر و به قطر تقریبیcm 5/1-1 روی  لام گوده دار درست کنید.
۴-  لامل حاوی سوسپانسیون میکروبی را ( به سرعت) روی لام برگردانید. طوری که قطره داخل گوده معلق می ماند و با آن تماس ندارد.
۵-   نمونه فوق را زیر میکروسکوپ با عدسی ۴۰ مشاهده نمایید.
تفسیر :  افتراق حرکت باکتری از حرکت براونی حائز اهمیت است. در صورت متحرک بودن باکتری ، هریک از باکتریها نسبت به باکتریهای همجوار در حال تغییر موقعیت مداوم هستند و بعضا با سرعت زیاد در میدان دید میکروسکوپ حرکت میکنند. این حرکت ممکن است به شکلهای مختلف از چرخش ،خم و راست شدن و حرکت سریع مانند گلوله یا تیر دیده شود . در حرکت براونی ، عده زیادی از باکتریها بدون چرخش و تغییر موقعیت و همگی در یک مسیر حرکت مینمایند ( حرکت کاذب)   .

روش قطره معلق

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *