آزمایش حرکت باکتری

:  افتراق حرکت باکتری از حرکت براونی حائز اهمیت است. در صورت متحرک بودن باکتری، هریک از باکتریها نسبت به باکتری های همجوار در حال تغییر موقعیت مداوم هستند و بعضا با سرعت زیاد در میدان دید میکروسکوپ حرکت می کنند. این حرکت ممکن است به شکلهای مختلف از چرخش، خم و راست شدن و حرکت سریع مانند گلوله یا تیر دیده شود. در حرکت براونی، عده زیادی از باکتریها بدون چرخش و تغییر موقعیت و همگی در یک مسیر حرکت می نمایند (حرکت کاذب).

 

محیط های نیمه جامد

جهت تلقیح ارگانیسم در محیط های مربوطه (SIM یا MTM) از کشت خالص ۲۴-۱۸ ساعته بر روی محیط KIA یا سایرمحیط های مناسب استفاده شود.

با استفاده از آنس تلقیح، مرکز محیط را سوراخ کرده تا عمق cm1 فرو ببرید. محیط مربوطه را در حرارت oC35 به مدت ۴۸-۲۴ ساعت انکوبه کرده در صورت منفی بودن به مدت ۷ روز در حرارت اتاق  oC25-21 نگهداری کنید.

حرارت انکوباسیون اهمیت فوق العاده زیادی دارد. چون بسیاری از ارگانیسم های متحرک در  oC25-15 متحرک بوده و در حرارت  oC37 که حرارت مطلوب رشد آنهاست غیر متحرکند.  اگر به متحرک بودن ارگانیسم در حرارت پائین تر مشکوک هستید، ۲ لوله را همزمان تلقیح کنید، یکی را در حرارت  oC35 و دیگری را در oC25 -21 نگهداری نمائید.

 

تفسیر:

در صورت متحرک بودن باکتری (حرکت مثبت) علاوه بر رشد در خط تلقیح، محیط اطراف این خط نیز رشد واضح و یا کدورت نشان میدهد.

انکوباسیون در حرارت های مختلف:

 

  • انکوباسیون در حرارت oC 37
    • انتروباکتر ( معمولا + )  کلبسیلا ( ـ )
    • ویبریو (‌معمولا + ) اکتینوباسیلوس ( – )
    • آئروموناس مدیا ( – ) و آئروموناس سالمونی سیدا ( – ) سایر گونه های آئروموناس ( + ) و پلزیوموناس شیگلوئیدس ( +‌ )

 

 

 

 

 

 

  • انکوباسیون در حرارت °C25 ( حرارت اتاق )

جهت کمک در افتراق بین جنس ها:   لیستریامونوسیتوژن (+)  کورینه باکتریوم معمولاً (ـ)

در صورت نیاز از املاح تترازولیوم در محیط مربوطه استفاده کنید، هر چند ممکن است این ماده رشد گروهی از ارگانیسم ها را مهار کند. نمک های تترازولیوم بی رنگ اند ولی با رشد ارگانیسم، رنگ به سلول ها چسبیده و به پیگمان قرمز رنگ نامحلولی به نام فورمازان احیا می شود.  رنگ قرمز صرفاً در نواحی از محیط که باکتری در آن رشد کرده ایجاد خواهد شد.

بعد از گذشت ۲۴ ساعت انکوباسیون، میزان مثبت شدن «حرکت » بر روی محیط نیمه جامد مشابه قطره معلق خواهد بود. اما بعد از گذشت ۴۸ ساعت، میزان مثبت شدن واکنش حرکتی در محیط نیمه جامد در ۴%  موارد بیشتر خواهد بود.

 

 

۶-  برنامه QC:  

حرکت مثبت:     E. coli  ATCC 25922

حرکت منفی :       Staphylococcus aureus ATCC  ۲۵۹۲۳

درصورت استفاده از محیط های نیمه جامد جهت کنترل منفی می توان از روش عدم تلقیح میکروب استفاده کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *