آزمایش خون مخفی

آزمایش خون مخفی
– عنوان: روش آزمایش خون مخفی بامعرف مایر
۲- اقدامات وابسته :
۱-۲- کافی نبودن مقدار نمونه
۲-۲- ظرف ارسالی نمونه ظرف مخصوص آزمایشگاه باشد
۳-۲- ظرف ارسالی نمونه، برچسب مشخصات کامل بیمار را داشته باشد
۴-۲-قبل از نمونه گیری شرایط رژیم غذایی ودارویی رعایت شود .
۳- هدف : با انجام آزمای خون مخفی با زوش مایر ، این آزمایش با دقت وصحت بالایی انجام میگیرد .
۴- کاربرد: در این روش RBC های خیلی کم و همچنین RBC های لیز شده درمدفوع بررسی میشود و به پزشک آگاهی درستی درمورد وضعیت دستگاه گوارش میدهد .
۵- صلاحیت و شایستگی : پرسنل شاغل دراین بخش دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و آموزش لازم را دراین مورد دیده اند
۶- نمونه: نمونه مورد استفاده مدفوع میباشد.
۷- تجهیزات و مواد لازم : لوله آزمایش پلاستیکی ۱۰۰x16 یکبار مصرف – اپلیکاتور پلاستیکی یا آبسلانک چوبی – پیپتور ۵ سی سی – آب مقطر – آب اکسیژنه ۳%- معرف مایر – جا لوله ای – هود
۸- نکات ایمنی : استفاده از دستکش – عینک محافظ و انجام آزمایش زیر هود
۹- مستندات :
۱-۹- درخواست کامپیوتری آزمایش خون مخفی در کامپیوتر
۲-۹- دفتر ثبت آزمایش خون مخفی
۳-۹- برگه کنترل کیفی روزانه مایر
۴-۹- برگه درخواست خرید کالا ومواد
۱۰- کنترل کیفی : بصورت روزانه بامحلولهای کنترل کیفی مثبت ومنفی که بصورت دستی در بخش انگل شناسی تهیه میگردد و در برگه کنترل کیفی مایر ثبت میشود . کنترل منفی آّب مقطر میباشدکه جواب آن منفی است و کنترل مثبت جواب مثبت از ۱+ تا ۳+ جواب میدهد.
۱۱- روش اجرایی:
ابتدا درن لوله آزمایش پلاستیک ۱۰X16 به مقدار ۵ سی سی آب مقطر (با پیپتور) میریزیم ، سپس حدود یک گرم مدفوع با اپلیکاتور چوبی برداشت کرده خوب درآن مخلوط میکنیم سپس ۵ قطرمعرف مایر بدان ماضافه می کنیم ، سپس چند لحظه صبر کرده و بعداً ۳ قطره آب اکسیژنه ۳% بدان میافزاییم .ظهور رنگ صورتی تا قرمز پس از ۲تا ۳دقیقه نشانه مثبت بودن خون مخفی از Traceتا ۴+ است . درموارد شدیداً مثبت (۴+) حتی گاز دربالای سوسپانسیون دیده میشود.
۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۱۲- کافی نبودن مقدار نمونه یا وجود تکه های مواد غذایی هضم نشده که در برداشت نمونه اختلال ایجاد میکند
۲-۱۲- برداشت از نواحی مناسب نمونـــه نباشد ( لازم است برداشت از نواحی مورد دار مثل رگه های خونی یا چرکی یاموکوس انجام گیرد)
۳-۱۲-سوسپانسیون رقت مناسب را نداشته باشد( خیلی رقیق یا خیلی غلیظ باشد) درمورد نمونه های آبکی و اسهالی ویا نمونه های خشک و خیلی سفت باید به نحوی برداشت شود که سوسپانسیون مناسبی ایجاد گردد.
۴-۱۲- رژیم غذایی و دارویی رعایت نگردد.
۵-۱۲- مصرف ویتامین C و مرکبات به مقدار زیاد و سایر اکسیدانها درمدفوع باعث جواب منفی کاذب خون مخفی میشود.همچنین مصرف گوشت قرمز – گوشت خوک – جگر و سبزیجات آهن دار مثل اسفناج و نیز مصرف داروهایی مثل آسپرین و آنتی اسیدها و استروئید ها باعث جواب مثبت کاذب خون مخفی میگردد.
۱۳- تفسیر ( علل تکرار):
۱-۱۳- کافی نبودن نمونه یا ارسال ظرف خالی
۲-۱۳- ارسال نمونه در ظروف غیر آزمایشگاهی
۳-۱۳- ارسال نمونه بجز مدفوع مثلاً ادرار و…..
۴-۱۳- نمونه با مواد دیگری مخلوط شده باشد( هرگونه ماده خارجی )

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.