آزمایش عرق (تفسیر،روش انجام،نرمال)

تفسیر تست عرق,نحوه انجام تست عرق,دستگاه تست عرق,روش انجام آزمایش تست عرق,آزمایش عرق بدن,علائم بیماری سی اف,علایم بیماری cf,بیماری cfدر کودکان

بیماری CF فیبروز کیستیک  Cysticfibrosis

تعریف  این بیماری، یکی از شایعترین اختلالات ژنتیکی است که در هر ۲تا۳ هزار تولد یک نوزاد را مبتلا میکند. دراین اختلال ترشحات ریه، لوزالمعده (پانکرانس)، کبد، روده وسیستم تناسلی چسبنده میشود و میزان نمک (Nacl) موجود در ترشحات غدد عرق نیز افزایش می یابد.

علل وعوامل بروز بیماری

بیماری فیبروز کیستیک دراثر انتقال ژن های معیوب پدر ومادر به کودک ایجاد میگردد. اگر یکی از والدین دارای ژن بیماری باشد کودک ناقل بیماری وبدون علامت واگر هردو والدین ژن معیوب  را منتقل سازند کودک بیمار و دارای علامت خواهد بود.

غیر طبیعی بودن واکنشهای بیوشیمیایی در بیماران  CFنتیجه جهش دراین ژن است که ساخته شدن پروتئینی برای عبور یون های کلراید از غشای سلول را کنترل میکند. که نام آنCFTR(  Cystic FibrosisTrans Membrance Regulator ) یا پروتئین تنظیم کننده انتقال غشایی است.

CFTR درسلول هایی وجود دارد که مسیرهای عبوری ریه ها، لوزالمعده، کولون و ناحیه تناسلی را مفروش می کنند. درصورت غیر عادی بودن این پروتئین  دو نشانه CF بروز میکنند بلوکه شدن حرکت یون های کلرید وآب در ریه ها ودیگر سلولها و تراوش غیرعادی مخاط.

نوزادان وکودکان درصورت داشتن علائمی مانند: اسهال مزمن، مدفوع زیاد وبد بو وروغنی، نفس نفس زدن یا سینه پهلوکردن و یا تک سرفه با مخاط زیاد، پوست شور ورشد کم جهت تشخیص CF باید آزمایش شوند.

درنوزادان که با یک انسداد روده (mcconium ileus) متولد می شوند باید بوجود CF در آنان شک کرد.

تشخیص:

معمولیترین آزمایش جهت تشخیص CF تست عرق نامیده میشود. که میزان کلرور سدیم در عرق اندازه گیری می گردد .دراین آزمایش ناحیه ای ازپوست غالبا ًساعد، سر یا بین دو کتف با استفاده از یک ماده شیمیایی بنام  Pilocarpineو جریان الکتریکی ضعیف تحریک وادار به تولید عرق می شود.

برای جمع آوری عرق آن ناحیه را با یک تنظیف عرق گیر یا کاغذ صافی پوشانده وروی آن پلاستیک کشیده می شود.

بعد از ۳۰الی ۴۰ دقیقه پلاستیک را برداشته وعرق جمع آوری شده در عرق گیر یا کاغذ صافی تجزیه می شود. مقادیر بالاتر از حد طبیعی سدیم وکلر نشان دهنده مبتلا بودن به  CFاست. در مواردی که تست عرق نوزادان به علت کم بودن عرق تولیدی؛ خوب جواب نمی دهد، آزمایش دیگری مانند آزمایش   IRTیا Immuno  reactive  trypsinogen test  ممکن است استفاده شود.

در آزمایش  IRTنمونه خون که بعد از تولد گرفته شده جهت پروتئینی خاص بنام تریپسینوژن تجزیه می شود. آزمایش  IRTباید با تست عرق وآزمایشات تکمیلی تائید گردد.

درمان CF:

غالبا ً شامل: ۱-  درما نهای حمایتی مانند کنترل مشکلات ریوی یا گوارشی با استفاده از آنتی بیوتیک ها به منظور پیشگیری از عفونت، تجویز داروهای گشاد کننده برونش، مصرف کورتون، آنزیم های پانکراس، مکمل های ویتامین های محلول در چربی وهمچنین مشاوره جهت دریافت رژیم های غذایی مناسب می باشد.

۲-ژن درمانی: بصورت کشت سلول هایی از مجاری تنفسی بیماران  CF وتزریق ژن سالم به این سلولها می باشد.

نظرات بسته شده است.