آزمایش فنیل آلانین دآمیناز

کمک در تشخیص پروتئوس، مورگانلا و پروویدنسیا از سایر باکتری های گرم منفی

۲-   اساس آزمایش:

فنیل آلانین اسید آمینه ای است که ضمن دآمنیه شدن به فنیل پیروویک اسید تبدیل می شود، این اسید با افزودن کلرورفریک ۱۰% و ایجاد رنگ سبز مشخص می شود.

 

۳-   مواد و ابزار لازم :

  • لوله حاوی فنیل الانین آگار
  • کلرورفریک ۱۰ درصد

 

۴-  مراحل انجام کار:

  • سطح محیط با کلنی ایزوله تلقیح شده ، در لوله به صورت شل بسته شود.
  • بعد از انکوباسیون محیط در c °۳۵به مدت ۲۴-۱۸ ساعت یا تا هرزمان که رشد واضحی مشاهده گردد ، (cc5/0 ) 5-4 قطره کلرورفریک ۱۰% مستقیماً به سطح آگار اضافه می کنیم. لوله را می چرخانیم تا کلنی ها در آن غوطه ور شوند.

 

۵-   تفسیر:

ظهور بلافاصله رنگ سبز بعد از ریختن معرف، بیانگر مثبت بودن این تست است.  در عرض ۱۰ دقیقه رنگ سبز، کم رنگ تر می شود، که با افزودن مقادیر اضافی معرف، دوباره رنگ سبز ایجاد می شود.

بعضی گونه ها به قدری سریع فنیل آلانین را دآمینه می کنند که بعد از ۴ ساعت انکوباسیون محیط کشت، نیز تست مثبت می شود.

 

۶-   کنترل کیفی:

کنترل مثبت:    پروتئوس ولگاریس ATCC 33420

کنترل منفی: ATCC 25922 Ecoli

  • کنترل کیفی فوق باید برای هر سری ساخت جدید محیط یا معرف انجام گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *