اسپرم

آزمایش قطعه قطعه شدن DNA اسپرم

بخش مهمی از اطلاعات مربوط به کیفیت مایع سمینال است و در موارد زیر کاربرد دارد:
1- تشخیص زوج مناسب برای درمان با IUI: در SDFهای بالاتر از 30% توصیه می شود که پزشکان از IUIهای غیر ضروری جلوگیری کرده و به طور مستقیم از IVF و یا ICSI استفاده کنند.
2- برای ارزیابی نمونۀ منی: ممکن است نمونۀ منی از لحاظ تعداد، حرکت اسپرم و سایر خصوصیات مناسب باشد ولی از جهت ساختار DNA دچار مشکل شده و قادر به باروری نباشد،که این امر با تست Spermogram مشخص نمی شود و نیاز به تست SDF  می باشد.
3- برای ارزیابی اثر بخشی مداخلات پزشکی: در مردان نابارور با واریکوسل درصد بالایی از اسپرم ها دارای آسیب شدیدDNA  می باشند که می توان قبل و بعد از انجام عمل اثر بخشی عمل را ردیابی نمود.
4- درمان بیماری عفونی: در عفونت های Chlamydia trachomatis و Mycoplasma همان طور که پارامترهای دیگر مایع منی از عفونت های دستگاه تناسلی تاثیر می پذیرد DNA  اسپرم نیز تحت تاثیر قرار گرفته و ممکن است دچار شکستگی شود. اندازه گیری SDF به پزشک کمک می کند که پاسخ درمانی را در بیمار بررسی نماید.
5- برای ارائۀ پاسخ به موارد ناباروری با علت ناشناخته در هنگام سقط جنین های مکرر: سطحSDF  بالا ممکن است بر کیفیت ماحصل لقاح اثر گذاشته و منجر به سقط های تکراری شود.
در مجموع پزشک در روبرو شدن با SDFهای بالای 30% باید عواملی را که قطعه قطعه شدن DNA اسپرم را تحت تاثیر قرار می دهد مورد بررسی قرار دهد.که شامل موارد زیر است:
داروها،ترکیبات سمی،تب،سیگار کشیدن،مواد مخدر،بیماری های عفونی، واریکوسل، افزایش سن و پرهیز طولانی مدت آمیزش جنسی.

آزمایشگاه تشخیص طبی پارسه در ادامه راه اندازی تست ها و تکنیک های جدید آزمایشگاهی با انجام تست SDF  فراگمانتاسیون   DNA  اسپرم را بررسی می کند.