آزمایش نووبیوسین

تعیین حساسیت به نووبیوسین، جهت غربالگری استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی جدا شده از کشتهای ادرار، بکار می رود.

 

۲- نمونه اولیه:

 • کشت ۲۴-۱۸ ساعته از ارگانیسم مورد نظر

 

۳- مواد و معرفها:

 • دیسک نووبیوسین ۵ میکروگرمی
 • پلیت بلاد آگار خون گوسفند
 • سوآب استریل

 

۴- روش انجام آزمایش:

 • یک سوسپانسیون از ارگانیسم مورد نظر در آب مقطر استریل یا Broth تهیه نمایید.
 • کدورت سوسپانسیون باید مطابق با استاندارد نیم مک فارلند باشد .
 • با یک سوآب استریل روی نصف پلیت بلاد آگار کشت دهید.
 • تحت شرایط استریل یک دیسک نووبیوسین روی ناحیه تلقیح شده قرار دهید. با پنس استریل به آرامی روی دیسک فشار آورید تا مطمئن شوید با سطح آگار تماس پیدا کند.

 

۵- نتایج:

 • saprophyticus به نووبیوسین مقاوم بوده و هاله عدم رشد mm 6 تا mm 12 ایجاد می کند.
 • سایر استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی و aureus ، به نووبیوسین حساس بوده و هاله عدم رشد mm 16 یا بزرگتر ایجاد می کنند.

 

۶- کنترل کیفی:

 • سوش کنترلی مقاوم به نووبیوسین saprophyticus
 • سوش کنترلی حساس به نووبیوسین epidermidis

کنترل کیفی با هر Lot جدید از دیسک یا بطور هفتگی با سویه های فوق باید انجام شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *