آزمایش های بعد از ازدواج

از جمله آزمایش های لازم که بعد از ازدواج انجام می شود، غربالگری خانم های باردار است که به دونوع تهاجمی وغیر تهاجمی تقسیم  می شود.
آزمایش های  غیر تهاجمی نیز در دو مقطع انجام می شود. در سه ماهه اول؛ آزمایش غربالگری سه ماهه اول در هفته یازدهم تا سیزده هفته وشش روز  وترجیحا درهفته دوازدهم انجام می شود.
در سه ماهه دوم،  از هفته چهاردهم تا 21 هفته وشش روز و ترجیحا هفته پانزدهم یا شانزدهم این آزمایش انجام می شود.
اگر در هر یک از این مراحل  آزمایش های غربالگری خطر ابتلا به بیماری های ژنتیک مشخص شود باید با نمونه برداری از مایع آمنیون مشخص شود که آیا جنین سالم است یا دارای مشکلات ژنتیکی است. یکی از شایع ترین مشکلات ژنتیکی سندروم داون است که تقریبا از هر 700 تا 1000 نفرخانم باردار، یکی دچاراین مشکل خواهد شد.
با بالا رفتن سن، خطر ابتلا افزایش می یابد به طوری که در سن 45 سالگی این میزان خطر به یک مورد از هر 45 زایمان افزایش پیدامی کند.
برای انجام آزمایش غربالگری، آزمایشگاه سونوگرافی NT انجام می دهد. این سونوگرافی سن حاملگی و تعداد جنین را مشخص می کند. همین طور با این سونوگرافی ضخامت قطر پشت گردن جنین که از اهمیت زیادی برخورداراست، مشخص می شود.
در بعضی از موارد یک سونوگرافی  NTبه اندازه یک آزمایش غربالگری  اهمیت پیدا می کند.به عنوان مثال اگرمقدار NT با توجه به سن حاملگی ودر هفته یازدهم ، دو ونیم میلی متر باشد یا از هفته یازدهم تا سیزدهم مقدار آن بیشتر از سه میلی متر باشد،پزشک دستور آزمایش های تکمیلی را می دهد. نکته بعد مصرف اسید فولیک است. این ویتامین باعث ساخت ورشد سلول می شود. اهمیت مصرف این ویتامین در تولید رشته DNA سالم است. این ویتامین از بیماری هایی مانند ستون فقرات شکاف دار وآنسفالی پیشگیری می کند. مصرف این مکمل دو ماه قبل از بارداری توصیه می شود تا میزان آن در خون مادر به اندازه کافی باشد. دو ماه هم در طول حاملگی مصرف می شود زیرا بسیاری از بیماری های ژنتیک در 28 روز نخست بارداری شکل می گیرد. با مصرف این مکمل می توان تا 70 درصد از بیماری های ستون مهره ها  پیشگیری کرد این درحالی است که بسیاری از خانم ها بعد از بارداری شروع به مصرف اسید فولیک می کنند که باید درباره شروع زمان مصرف اطلاع رسانی کافی انجام شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.