آزمایش و گزارشکار سدیمان esr (سرعت رسوب گلبول قرمز)

ازمایش ESR:
مراحل کار:
استفاده از پیپت ماکرو ۲cc
روش صحیح انجام آزمایش ESR استفاده از سیترات سدیم است در بعضی از آزمایشگاه ها برای راحتی کار از همان ویال CBC که حاوی ضد انعقاد EDTA می باشد برای آزمایش سدیمان استفاده میکنند تا مجبور نباشند برای سدیمان نمونه جداگانه تهیه کنند .استفاده از EDTA باعث افزایش جواب سدیمان میشود. البته یک روش دیگر هم وجود دارد که میتوان از همان خون حاوی ضد انعقاد EDTA مقدار ۲ میلی لیتر برداشت و با ۵۰۰

و …..
موارد افزایش سدیمان :
افزایش ESR نشانه ای از افزایش گلبولینها و یا فیبرینوژن پلاسما بوده و نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

۱- افزایش خفیف در التهابات خفیف و جزئی، حاملگی و آنمی. در آنمی ها به دلیل اینکه میزان گلبولهای قرمز کم میشود دافعه بین این سلولها کمتر از حالت عادی شده و بنابراین میزان رسوب افزایش میابد حال اینکه در پلی سیتمی به دلیل افزایش در تعداد اریتروسیتها دافعه بین سلولی بیشتر شده و این امر باعث کاهش رسوب و کاهش ESR میگردد و ….

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – esr

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.