آزمایش کراس مچ یا سازگاری خون

آزمایش کراس مچ یا سازگاری خون
قبل از انتقال خون و بعد از تعیین گروه خون سیستم ABO گیرنده و دهنده خون به دو روش مستقیم و غیر مستقیم و تعیین ;Rhباید جهت احتمال وجود آنتی بادی های خارج از انتظار باید آزمایش کراس مچ یاسازگاری گروه خون را انجام داد، آزمایش کراس مچ به دو صورت ماژور و مینور انجام میشه،در آزمایش کراس مچ ماژور گلبول های قرمز دهنده خون را در مقابل سرم گیرنده خون قرار می دهند.ولی در آزمایش کراس مچ مینور بر عکس سرم دهنده خون را در مقابل گلبول های قرمز گیرنده خون قرار می دهند.برای انجام کراس مچ باید گروه خون دهنده و گیرنده خون مانند هم باشند به طور کلی هرگز نباید از دهنده عمومی ( گروه خونی O و Rh منفی) بدون اطلاع و اجازه پرستار و پزشک معالج استفاده کرد.
روش آزمایش کراس مچ ماژور:
الف) مرحله اول یا فاز سرم فیزیولوژی:
۱) دو لوله آزمایش کوچک با شماره های یک و دو مشخص کنید.
۲) به ته لوله دو قطره سرم تازه گیرنده خون بریزید .
۳) یک قطره از سوسپانسیون گلبول های قرمز ۵% خون دهنده را به ته لوله شماره یک اضافه کنید.
۴) یک قطره از سوسپانسیون گلبول های قرمز۵% خون گیرنده را به ته لوله شماره دو اضافه کنید.
۵) دو لوله را تکان داده و در حرارت اتاق به مدت ۱۵ دقیقه قرار دهید.
۶ ) لوله ها را به مدت کوتاهی (حدود ۳۰ثانیه تا یک دقیقه) در ۲۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ نمایید.
۷) محلول بالای دو لوله را برای همولیز نگاه کنید و سپس به آرامی لوله را تکان داده و در صورت وجود آگلوتیناسیون نتایج را یادداشت و گزارش نمایید. و اگر همولیز یا آگلوتیناسیون مشاهده نشد مرحله دوم آزمایش را ادامه می دهیم.

مرحله دوم یا فاز گرما و آلبومین :

۸) به ته دو لوله آزمایش به هر کدام مقدار دو قطره از محلول آلبومین گاوی ۳۰% اضافه نموده و لوله ها را تکان دهید.
۹) لوله ها را به مدت ۱۵ الی ۳۰ ثانیه در بن ماری ۳۷ قرار دهید.
۱۰)لوله ها را به مدت کوتاهی سانتریفوژ کرده تا گلبول ها رسوب کنند .
۱۱) لوله ها را به آرامی از سانتریفوژ بیرون آورده و تکان داده و نتیجه را در صورت بروز آگلوتیناسیون یادداشت نمایید. اگر آگلوتیناسیون مشاهده نشود مرحله سوم آزمایش را ادامه می دهیم.

مرحله سوم یا فاز کومبز یا آنتی گاما گابولین :

۱۲) لوله شماره ۱و۲ را با سرم فیزیولوژی پر کرده و سپس سانتریفوژ کرده تا شسته شوند و این کار را سه مرتبه انجام می دهیم.
۱۳) پس از آخرین شست و شو محلول بالایی گلبول ها را با وارونه کردن لوله ها ی آزمایش یا با پیپت پاستور خالی کرده آخرین قطره سرم فیزیولوژی را با وارونه کردن لوله های آزمایش روی یک دستمال کاغذی خارج می کنیم.
۱۴) به هر یک از لوله ها یک یا دو قطره از سرم کومبز ( آنتی گاما گلبولین انسانی با طیف وسیع) اضافه می کنیم.
۱۵) لوله ها را تکان داده تا گلبول ها از ته لوله کنده شده و با سرم کومبز مخلوط شوند.
۱۶) لوله ها را در بالای یک کاغذ سفید و زیر یک چراغ مطالعه با زدن ضربه به آرامی به ته لوله دو لوله آزمایش به مدت کوتاهی سانتریفوژ می کنیم.
۱۷) لوله ها برای وجود یا عدم وجود آگلوتیناسیون بررسی می کنیم. در صورت مشکوک بودن می توانید محتویات لوله های آزمایش را بر روی لام ریخته و آگلوتیناسیون واقعی را از کاذب در زیر میکروسکوپ مشاهده می کنیم.

آزمایش کراس مچ مینور:

روش این آزمایش کاملا مانند آزمایش ماژور است ولی با این تفاوت که به جای گیرنده خون از گلبول های قرمز و بجای گلبول های قرمز دهنده خون از سرم استفاده می شود . اهمیت کراس مچ مینور کمتر از ماژور است.در موارد نادری ممکن است دهنده خون بر علیه آنتی ژن های گروه خون گیرنده خون حساس باشد و تزریق خون کامل موجب بروز حوادثی شود در چنین مواردی اگر آزمایش کراس مچ مینور مثبت شود تزریق گلبول های قرمز فشرده معمولا بی خطر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *