آزمایش کراس مچ

مراحل عملی انجام ازمایش کراس مچ

آزمايش كراس مچ كامل با مجاورت سرم یا پلاسماي بيمار و گلبول قرمز اهداكننده خون بمنظور تأييد سازگاري ABO كيسه خون با گروه ABO  بيمار و تشخيص وجود هرگونه آلوآنتي بادي غيرمنتظره مهم از نظر باليني انجام مي شود…

ابتدا از مریض خون میگیریم

یک نمونه  cbc حاوی EDTA
یک نمونه خون لخته درون لوله شیشه ای بمقدار 2cc

قبل از انجام ازمایش دقت کنید نمونه  cbc همولیز و لخته نداشته باشد در غیر این صورت خونگیری باید تکرار شود.

حال مراحل انجام کار:

ابتدا با استفاده از cbc  مریض،گروه خونی و RH مریض را تعیین میکنیم.
از درون یخچال ازمایشگاه خون قابل استفاده برای بیمار را خارج میکنیم و چند دقیقه تامل کرده تا هم دمای محیط شود.

از خون اهدایی داخل کیسه سوسپانسیون 5 درصد تهیه میکنیم.

مقدار 100 لاندا سرم مریض را درون لوله بریزید و 100 لاندا از سوسپانسیون 5 درصد را به ان اضافه کرده و سپس محتویات لوله را مخلوط کرده و 1 دقیقه با دور 1000 سانتریفوژ میکنیم.

نمونه را از نظر وجود همولیز و اگلوتیناسیون بررسی میکنیم.اگر اینها مشاهده شدند کراس مچ ناسازگار است و باید از یک کیسه خون اهدایی دیگری استفاده کنیم.

این کراس مچ به کراس مچ RT و سریع موسوم است.در صورت وجود الو انتی بادی های غیر منتظره و یا وجود اگلوتیناسیون و همولیز بخاطر ناسازگاری؛ تا همین مرحله (RT) را فقط انجام میدهیم و ازمایش را متوقف و کیسه خون دیگری را تهیه میکنیم.

حالا اگر اگلوتینه یا همولیز مشاهده نشد مراحل را بدین شکل ادامه میدهیم:

دو قطره آلبومين ۲۲ درصد يا محلول LISS به لوله فوق اضافه کنید.

لوله حاوي آلبومين ۲۲ درصد را به مدت 30 – 15 دقیقه و در صورت استفاده از LISS لوله حاوی LISS را به مدت 15 – 10 دقیقه  در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد قرار دهید…

لوله را به مدت 1 دقیقه با دور 1000 سانتریفوژ کنید.

حالا لوله را از سانتریفوژ خارج کرده و ته لوله را به ارامی تکان میدهیم تا توده گلبولی از ته لوله ازاد شود.

حال لوله را از نظر وجود اگلوتیناسیون و همولیز بررسی میکنیم.اگر منفی شد کار را ادامه میدهیم…

از محلول نرمال سالین 0.9 % مقدار 2cc را درون لوله ریخته و 1 دقیقه با دور 1000لوله را سانتریفوژ میکنیم.
این کار را 3 الی 4 بار تکرار میکنیم.

سپس لوله را از سانتریفوژ خارج کرده و مایع رویی را دور میریزیم.
حال دو قطره آنتی هیومن (AHG) داخل لوله میریزیم و لوله را به مدت 15 دقیقه درون بن ماری 37 درجه قرار میدهیم…

در مرحله اخر لوله را 1 دقیقه با دور 1000 سانتریفوژ کرده و سپس از نظر وجود همولیز یا اگلوتیناسیون بررسی میکنیم.

در صورت عدم وجود هرگونه واكنش،كراس مچ منفي و نمونه خون اهداكننده با خون بیمار سازگار (Compatible) گزارش مي شود.

در صورت مشاهده هرگونه آگلوتيناسيون، نمونه با خون بيمار سازگار نبوده و (Incompatible) گزارش می شود

به لوله منفي يك قطره گلبول قرمز خون حساس شده IgG Control Cells اضافه كنيد. پس ازسانتريفیوژ كردن ، مشاهده آگلوتيناسيون آزمايش را تأييد مي كند و در صورت عدم مشاهده واكنش ، بايد آزمايش مجدداً تكرار شود.

درصورتيكه فرد گیرنده خون سابقه  تزريق خون يا بارداري در سه ماهه گذشته دارد ، نمونه تهيه شده فقط تا ۷۲ ساعت پس از انجام آخرين آزمايش غربالگري خون معتبر مي باشد.

جهت پيشگيري از وقوع هرگونه خطاي انساني ، جداسازي سرم يا پلاسما از گلبول قرمز نمونه بيمار و ذخيره سازي در لوله هاي تفكيك شده توصيه نميشود…

خطاهاي شايع :

گلبول قرمز حساس شده جهت اطمينان از عدم وجود منفي كاذب در مرحله AHG كاربرد دارد .

زماني كه واكنش منفي باشد معرف AHG به صورت آزاد درلوله وجود دارد كه با گلبول قرمز حساس شده آگلوتيناسيون ميدهد. در صورت عدم مشاهده آگلوتيناسيون يكي از موارد زير اتفاق افتاده است :

معرف AHG اضافه نشده است.

معرف AHG اضافه شده ولي با توجه به وجود سالين باقي مانده يا عدم شستشوي مناسب با

آنتي بادي هاي آزاد، خنثي شده است.

معرف AHG دارای potency مناسب نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *