آزمایش کلر خون و ادرار

در افراد سالم، مقدار کلرید سرم در طول روز خیلی پایین است، گرچه کاهش اندکی  به دلیل مصرف آن در تولید شیره معدی بعد از غذا خوردن وجود دارد.

نام اختصاری: Cl

سایر نام ها: کلر

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي هپارينه

حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 mL

شرایط نمونه گیری: نياز به ناشتايي نمي باشد.

ملاحظات نمونه گیری: سن و جنس بیمار را بر روی برگه آزمایش یادداشت کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه: هموليز شدید مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در C 4 به مدت 7 روز و در C20-   به مدت یک ماه پایدار است.

کاربردهای بالینی: بررسی آب و الکترولیتها و وضعیت اسید و باز در بدن

روش مرجع: تیتراسیون کلریمتریک- آمپرومتریک

روش ارجح: Direct ISE

سایر روشها: کلریمتریک، تیتراسیون مرکومتریک

مقادیر طبیعی:

بزرگسالان: 98 – 106 mmol/L or mEq/L

کودکان: 90 – 110 mEq/L

نوزادان: 96 – 106 mEq/L

نوزادان نارس: 95 – 110 mEq/L

مقادیر بحرانی: <80 MEq/L یا  >115 mEq/L

تفسیر:

افزایش سطح: كم آبي، تزريق زياد محلول نمکی، اسيدوز متابولبك، اسيدوز توبولار كليوي، سندرم كوشينگ، اختلال عملكرد كليه، هيپر پاراتيروئيدي، اكلامپسي ، آلكالوز تنفسي

کاهش سطح: پر آبي بدن، سندرم ترشح نامناسب هورمون آنتي ديورتيك ( SIADH)، نارسايي احتقاني، قلب، استفراغ يا ساكشن معده، اسهال مزمن يا فستيول GI، اسيدوز تنفسي مزمن، آلكالوز متابوليك، نفريت همراه با دفع نمك، بيماري آديسون، درمان با ديورتيك ها، هيپوكالمي، آلدوسترونيسم، سوختگي ها

عوامل مداخله گر:

افزایش دهنده ها: زياده روي در تزريق محلول هاي نمكي، مصرف استازولاميد، كلريد آمونيوم، آندرو‍ژن ها، كلروتيازيدها، داروهاي حاوي كورتيزون، استروژن ها، كوانتيدين، هيدروكلروتيازيد، متيل دوپا، داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي.

کاهش دهنده ها: آلدوسترون، بي كربناتها، كوتيكواستروئيدها، كورتيزون، هيدروكورتيزون، ديورتيك هاي لوپ، ديورتيك هاي تيازيدي، تريامترن

توضیحات: مقادیر بالای سایر یونهای هالید در سرم ممکن است به خوانش کاذب بالا بر روی الکترود انتخابی یون کلرید منجر شود.

 

نام اختصاری: Cl

سایر نام ها: کلر ادرار

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته

حجم نمونه مورد نیاز: 5 ml

شرایط نمونه گیری:

  1. نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.
  2. ادرار 24 ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد.
  3. نیاز به ماده نگهدارنده نمی باشد و ظرف ادرار در یخچال نگهداری شود.

ملاحظات نمونه گیری:

  • 1- حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید.
  • 2- در صورت عدم دسترسی به یخچال از 10 ml تولوئن به عنوان ماده نگهدارنده در شروع نمونه برداری استفاده کنید

موارد عدم پذیرش نمونه: –

شرایط نگهداری: نمونه ادرار در دمای C 4 و C20-  به مدت 7 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: اندازه گیری کلر ادرار برای تشخیص دهیدراتاسیون مفید بوده، همچنین به عنوان راهنمای تعادل مایعات بدن، الکترولیتیها و اسید و باز بدن به کار می رود.

روش مرجع: تیتراسیون کلریمتریک -آمپرومتریک

روش ارجح: کلریمتریک (پرکلرات آهن)-  تیتراسیون آمپرومتریک

سایر روشها: کلریمتریک، ISE ( الکترود انتخابی یونی) (اتوماتیک)

مقادیر طبیعی:

بزرگسالان: (110 – 250 mmol/day (mEq/day

کودکان: 15 – 40 mmol/day

نوزادان: 2 – 10 mmol/day

تفسیر:

اندازه گیری کلر برای پی بردن به تأثیر کاهش نمک غذایی با اهمیت درمانی فوق العاده زیاد در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون، بیماری های کبدی و کلیوی سودمند است. کلر ادرار اغلب همراه سدیم و پتاسیم به عنوان آزمایش ادرار 24 ساعته درخواست می شود. گپ آنیونی ادرار (Na+KCL) در ارزیابی آلکالوز متابولیک کاربرد دارد.

افزایش کلر ادرار : دهیدراتاسیون، اسیدوزتوبولی کلیه و تخلیه پتاسیم

کاهش کلر ادرار: ترشح نامناسب هورمونADH  یا SIADH ، استفراغ، اسهال، گاستریت، آدیسون، آلکالوز متابولیک، درمان با دیورتیک ها و تومور کولون

عوامل مداخله گر:

درمان با کاربنی سیلین، مصرف مقادیر زیاد الکل، تجویز کلرید آمونیوم، تزریق بیش از حد نرمال سالین، سولفیدها، سیانیدها، هالوژن ها، بروماید و سولفیدریل ها، مصرف دیورتیکها، استازولامید، کلوپامید و کورتیکواستروئیدها موجب تداخل در شرایط داخل بدن  invivo)  (می گردد.

توضیحات:

مقادیر ادراری بالای سایر یون های هالید ( برای مثال برومید، فلورید، یدید) ممکن است منجر به افزایش و خوانش کاذب در الکترود انتخاب یونی کلر گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *