آزمایش کومبس مستقیم(Dir.Cooms)

روش انجام آزمایش کومبس مستقیم
Dir.Cooms
1.ابتدا ازگلبولهای قرمز شسته شده بیمار سوسکومبز مستقیمپانسیون 2یا5 درصد تهیه کنید.
2.یک قطره از سوسپانسیون گلبولهای قرمز بیمار رادرته لوله سرولوژی بریزید.
3.دوقطره آنتی هيومن گلوبولين (سرم کومبس) به آن اضافه کنید.
4.لوله آزمایش راتکان داده تابخوبی سوسپانسیون گلبولهای قزمزبا آنتی هيومن گلبولین مخلوط شود.
5.بطور دلخواه می توان بین سه تا ده دقیقه لوله رادرمحیط آزمایشگاه قرار داد.
6.مدت 15 ثانیه در 3400 دور در دقیقه یا یک دقیقه در 1000 دور در دقیقه لوله آزمایش را سانتریفوژنمائید.
7.نتیجه آزمایش رابا ضربه ملایم به ته لوله آزمایش بررسی کرده وآگلوتیناسیون یا عدم آنرا یادداشت نمائید.بهتراست ازنظر میکروسکوپی نیز بررسی شود.
8.اگر نتیجه منفی باشد یک قطره ازگلبولهای قرمز حساس شده (کنترل مثبت ) را به ته لوله اضافه کنید.دراین صورت آگلوتیناسیون صورت می گیرد.گاهی ممکن است برای ظهور آگلوتیناسیون لوله را سانتریفوزکرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.