آزمایش AST / SGOT Aspartate Aminotransferase

 عوامل مداخله‌گر:

  • هموليز
  • ناتواني در حفظ حالت ناشتايي
  • ورزش شديد قبل از آزمايش سبب افزايش سطحAST مي‌شود.
  • كمبود پيريدوكسين (بري‌بري يا حاملگي)، بيماري شديد كبدي و طولاني مدت، اورمي و كتواسيدوز ديابتي ممكن است سبب كاهش سطحAST شوند.
  • فعاليت شديد عضلاني

 

تداخلات دارویی:

  • داروهاي زير ممكن است سبب افزايش سطح AST شوند:

داروهای ضد فشار خون بالا، عوامل کولینرژیک، ضد انعقادهای کومارینی، ترکیـــبات دیژیتال، اریترومایسین ،ایزونیازید، متیل دوپا ،قرص‌های ضد بارداری، مواد مخدر، سالیسیلات‌ها، داروهای هپاتوتوکسیک، رنگ‌ها، وراپامیل.

 

مقادیر بحرانی:

  • مقدار AST بیشتر از سه برابر حد فوقاني رنج طبيعي يا نسبت AST به ALTبزرگتر از يك