آزمایش HS CRP

نام اختصاری: HS CRP

سایر نام ها: Cardio C-Reactive protein، CRP-cardio ، Ultra sensitive CRP

بخش مورد انجام: سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.5

شرایط نمونه گیری:

1-    نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.

2-    پس از نمونه گیری فوراًً سانترفیوژ و سرم جدا گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش ثبت نمایید.

2-    ترجیحاً نمونه فاقد همولیز و ليپميك باشد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه هاي به شدت هموليزه، ليپميك و ايكتريك مورد قبول نمي باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در c 4 به مدت 7 روز و در c 20-  به مدت 30 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    ارزیابی خطر ابتلا به انفارکتوس میوکارد (MI) در بیماران حاد عروق کرونری

2-    ارزیابی خطر ابتلا به بیمار قلبی عروقی و یا حوادث ایسکمیک در افراد بدون تظاهرات بالینی

3-    تشخیص زودهنگام عفونت در اطفال

مقادیر طبیعی:

خطر پایین : mg/L 1.5 >

خطر حد واسط : mg/L 3 –1

خطر بالا :  mg/L 3 <

التهاب حاد : mg/L 10 <

تفسیر:

مقادیر افزایش یافته CRP با حساسیت بالا با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و یا حوادث قلبی و عروقی مرتبط است.

عوامل مداخله گر:

1-    استفاده از IUD به علت التهاب بافتی موجب نتایج مثبت کاذب می گردد.

2-    مصرف قرص های ضدبارداری (OCP) ممکن است سطح CRP  را افزایش دهد.

3-    هورمون های اگزوژن موجب افزایش کاذب می گردد.

توضیحات:

  • این آزمایش  تنها برای ارزیابی خطر ابتلا به مشکلات قلبی و عروقی توصیه می شود.
  • از آنجا که CRP یک واکنش دهنده فاز حاد می باشد، اندازه گیری آن در افراد به ظاهر سالم ممکن است به طور واقعی منعکس کننده میزان سطح التهاب نباشد.
  • مقادیر افزایش یافته CRP به طور کلی غیر اختصاصی بوده و بدون یک سابقه بالینی کامل نباید تفسیر گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.