آزمایش ONPG

آزمایش ONPG
برخی باکتریها دارای آنزیم بتاگالاکتوزیداز می باشند. باکتری با کمک آنزیم بتاگالاکتوزیداز می تواند لاکتوز را به گلوکز و گالاکتوز تجزیه نماید ولی سرعت استفاده از لاکتوز در آنها بسیار کم و با تاخیر است.
لذا تست های معمول برای بررسی متابولیسم لاکتوز قابل استفاده نیستند. به همین دلیل برای بررسی حضور آنزیم از تست ONPG استفاده می شود.
بتا گالاکتوزیداز میتواند ONPG را هیدرولیز کرده و ماده ارتونیتروفنیل را به وجود می آورد. ماده حاصل زرد رنگ می باشد بنابراین تغییر رنگ محیط و پیدایش رنگ زرد نشان دهنده حضور بتا گالاکتوزیداز و مثبت بودن آزمایش است.
نکته :
تست ONPG برای تشخیص وجود بتا گالاکتوزیداز می باشد و معمولا برای باکتری هایی که به صورت تاخیری از لاکتوز استفاده میکنند به کار می رود.

 

آزمایش ONPG با دیسک تجارتی
یک دیسک ONPG را در آب مقطر قرار داده و از باکتری مورد آزمایش سوسپانسیون غلیظی در محلول آغشته به دیسک تهیه کنید.
لوله مورد آزمایش را در حرارت ۳۵ درجه سانتیگراد به مدت ۶ ساعت بگذارید . اگر باکتری دارای آنزیم بتا گالاکتوزیداز باشد باعث تجزیه ONPG شده و اورتونیتروفنل آزاد میگردد  و محیط به رنگ زرد در می آورد.
معمولا نتیجه پس از ۳۰ دقیقه مثبت می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *