آزمایش Post Coital Test or PCT

آزمایشی برای زوجین نابارور که طی آن هم کیفیت اسپرماتوزوئیدها و هم کیفیت موکوس سرویکس ارزیابی میشود.

شرایط انجام آزمایش:
۲ روز قبل از انجام آزمایش کوئیت نداشته باشند.
خام در وسط سیکل خود باشد.
سیکل ها ی فرد منظم باشد.
سرویست وجود نداشته باشد و نیز عدم وجود سابقه ی کوتراسیون و کرایوتراپی

نحوه ی انجام آزمایش :
موکوس در وسط سیکل و کمی قبل از اوولاسیون (حدود ۱۰ -۱۶ساعت قبل) بعد از کوئیت آسپیره شده و روی اسلاید قرار می گیرد.

تفسیر آزمایش:
Spinnbarkeit> 8cm نشان دهنده ی تغییرات هورمونی مناسب است.
اسپرماتوزوئیدهای متحرک حداقل ۱۰ عدد و با حرکت رو به جلو باید مشاهده شوند.
زمانی که نمونه ی روی اسلاید خشک شد باید نمای سرخسی داشته باشد. (تایید تغییرات استروژنی قبل اوولاسیون)
ارزش تست های تکمیلی در مورد باروری مرد (فراتر از آنالیز اسپرم) و بیوپسی از اندومتر و  تست PCT (که اینجا مطرح شده) محدود است و تا وقتی که مطالعات بتوانند ارزش پیش بینی کننده این تست ها را نشان بدهند این تست ها می توانند از بررسی پایه علل ناباروری حذف بشوند
خلاصه: می شه ازش صرف نظر کرد چون هم تو تعریف تست نرمال اختلاف هست و حتی اگه نتیجه تست موردی داشته باشه درمانش شانس باروری رو زیاد نمی کنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.