آزمایش pt و ptt

مراحل عملی اندازه گیری PT.INR:

این تست عمدتا در دومورد استفاده میشود:

1)بررسی فاکتورهای انعقادی مسیر خارجی و مشترک

2)افرادی که داروهای ضد انعقاد مصرف میکنند که معروف ترین ان وارفارین است.

زمان نرمال:

11 الی 13 ثانیه میباشد.
در بیماران قلبی که وارفارین مصرف میکنند کمتر از 30 ثانیه است.

ابتدا معرف PT را از یخچال خارج کرده تا به دمای اتاق برسد و ده دقیقه ان را روی روتاتور قرار میدهیم تا مواد داخلش باهم ترکیب شوند.

نکته مهم

ما برای انجام این تست به پلاسما نیاز داریم نه سرم.و باید ویال مخصوص PT.PTT را سانتریفوژ کرده، سپس انرا 15 دقیقه درون بن ماری 37 درجه قرار دهیم.

نکته بعدی
برای نمونه خون جهت انجام تست PT.PTT باید از ضد انعقاد سیترات استفاده کرد که البته داخل ویال مخصوص موجود است ونباید از EDTA استفاده کرد.

حالا روش کار:
نور مستقیم چراغ را روی بن ماری تنظیم میکنیم.
لوله شیشه ای خالی را چند دقیقه درون بن ماری37 قرار میدهیم.
مقدار 200 لاندا معرف pt را درون لوله میریزیم.
این لوله 5 دقیقه داخل بن ماری بماند.
کرنومتر را در دست گرفته و اماده تایم….
100 لاندا پلاسما را داخل لوله ریخته و بلافاصله تایم میگیریم.
تا  گذشت 10 ثانیه بگذارید لوله داخل بن ماری بماند.
بعد از گذشت 10 ثانیه لوله را خارج کرده و مانند حرکت اونگ و بصورت گردش 90 درجه ته لوله را از درون اب عبور داده و انعقاد را بررسی میکنیم.انعقاد ابتدا ضعیف ومانند تار عنکبوت است و فورا قوی تر میشود…
بلافاصله  بعد از دیدن انعقاد تایم را متوقف کرده و زمان را برحسب ثانیه گزارش کرده و میزان INR راهم از روی جدول و بر حسب زمان انعقاد ازمایش شده استخراج و گزارش میکنیم.

برای گزارش کردن PT ما باید 4 پارامتر را گزارش کنیم:

pt patient مریض
pt control=11-13
activity=از جدول
INR=ضریب نرمال بین المللی=  از جدول

پزشک فقط به INR توجه میکند وخیلی مهم است.و پزشک هم میداند باید 1/8 الی 2 باشد.

 

مراحل اندازه گیری تست PTT

این تست جهت شناسایی فاکتورهای انعقادی مسیر داخلی و مشترک  بکار برده میشود و همچنین بیشترین کاربرد ان برای بیمارانی است که هپارین مصرف میکنند…

کاربرد و مصرف هپارین نسبت به وارفارین کم تر است لذا PTT نسبت به PT  کمتر کاربرد دارد.

زمان نرمال بستگی به کیت و کمپانی سازنده دارد.بعنوان مثال 25 الی 35 ثانیه…رنج نرمال روی بروشور محلول درج شده است.

مراحل کار:
قبل انجام تست،ویال ptt باید 15 دقیقه درون بن ماری قرار بگیرد.

ابتدا لوله ای شیشه را درون بن ماری 37 درجه قرار داده تا با ان هم دما شود.
حال مقدار 100 لاندا پلاسمای مریض را درون لوله ریخته و سپس 100 لاندا محلول ptt به ان اضافه میکنیم.

5 دقیقه تامل میکنیم…

حال کرنومتر را اماده کرده….مقدار 100 لاندا کلروکلسیم را داخل لوله ریخته و فورا تایم میگیریم.

لوله را خیلی ارام داخل اب یک بار تکان میدهیم تا مواد داخلش بهتر ترکیب شوند و بعد میگذاریم تا 20 ثانیه داخل اب بماند.

بعد از سپری شدن 20 ثانیه لوله را از جالوله ای خارج کرده و بصورت 90 درجه و بصورت اونگی ته لوله از درون اب عبور داده و انعقاد را بررسی میکنیم.به محض دیدن انعقاد تایم را متوقف میکنیم.

نکات pt و ptt:
اگر نتایج زیر رنج نرمال بود تست را اشتباه انجام داده ایم
پلاسمای مریض و محلول کلرورکلسیم باید داخل بن ماری باشند
اگر داخل ویال خون مریض لخته مشاهده کردید باید خون گیری تکرار شود
اگر محلول pt یا ptt تمام شد؛ با یک سرنگ نو و تمیز 2 سی سی اب مقطر را از درون ویالهایی که برای تزریقات استفاده میکنند برداشته سپس یک ظرف pt یا ptt را از یخچال می اوریم و از داخل ظرف ارام ارام و از روی دیواره اب مقطر را تخلیه کنید.ظرف را به ارامی تکان دهید و ده دقیقه روی روتاتور قرار دهید…
قبل از استفاده از محلول های pt یا ptt انها را داخل بن ماری قرار دهید تا به 37 درجه برسند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *