آزمایش PYR

تست با حساسیت بالا جهت تشخیص استرپتوکوک های گروه Aو انتروکوک های گروه D

  • اساس آزمایش:

آنزیم آمینو پپتیداز توسط سوبسترایی به نام  L-pyrolidonyl-β-naphthylamide هیدرولیز می شود و در نتیجه  β-naphthylamideآزاد می شود که با افزودن
N,N-dimethylaminocinnamaldehyde  و با  ایجاد  رنگ قرمز مشخص می شود.

۳- نمونه اولیه:

  • کشت تازه میکروبی (۲۴-۱۸ ساعته)

۴-  مواد و ابزار لازم:

  • Broth PYR (Todd Hewitt Broth با پیرولیدونیل بتا نفتیل آمید ۰۱/۰% ) به مقدار ml 2/0 در لوله)
  • معرف PYR ( دی متیل آمینو سینامالدئید ۰۱/۰% )
  • لوله آزمایش

 ۵-  روش انجام آزمایش:

  • ابتدا ۲ تا ۳ کلنی ازکشت مورد نظر را در لوله محتوی ۲ ml Broth PYR حل می کنیم.
  • لوله را به مدت ۴ ساعت در حرارت ۳۵°C انکوبه می کنیم.
  • یک قطره معرف PYR به آن اضافه می نماییم.
  • سرانجام واکنش را که بر اساس تغییر رنگ می باشد مشاهده و تفسیر می نماییم.
  • زمان لازم برای خواندن نتایج یک دقیقه می باشد که رنگ زرد یا عدم تغییر رنگ نشانگر منفی بودن تست و ایجاد رنگ قرمز پررنگ نشانگر واکنش مثبت است.

 

۶- کنترل کیفی:

سوش کنترل مثبت: Streptococcus  pyogenes  ATCC 19615

سوش کنترل منفی: Streptococcus  agalactiae ATCC  ۱۳۸۱۳  و انتروکوک فکالیس

در هر روز کاری، قبل از انجام آزمایش، کنترل کیفی باید با سوش های مثبت و منفی انجام شود.

 

۷-   تداخلات:

قبل از انجام این آزمایش باید مطمئن بود که ارگانیسم مورد نظر استرپتوکوک است یعنی کوکسی گرم مثبت و کاتالاز منفی در اختیار داریم. زیرا ارگانیسم های دیگر مانند بعضی از کوکسی ها، استافیلوکوک ها و استرپتوکوک های ویریدنس  نیز PYR مثبت هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *