آزمایش Smith Iodian test

آزمایش Smith Iodian test
۱- عنوان:روش انجام آزمایش بیلی روبین بامحلول ید ۷/۰ درصد
۲-اقدامات وابسته:کافی بودن نمونه جهت انجام آزمایش – اسیدی بودن ادرار.
۳-هدف : روش شیمیایی برای بررسی بیلی روبین ادرار با دقت  بیشتر
۴- کاربرد: با کمک این روش ، بیلی روبین بررسی شده با نوار با دقت بیشتری با یک روش شیمیایی کنترل میشود
۵  – صلاحیت و شایستگی : پرسنل شاغل دراین بخش دارای تحصیلات دانشگاهی مربوطه بوده و آموزش لازم دراین مورد را دیده اند.
۶- نمونه: نمونه مورد استفاده ادرار میباشد .
۷- تجهیزات و مواد لازم :لوله آزمایش ۱۰۰x16 – قطره چکان – جا لوله ای – سمپلرو سر سمپلر .
۸ -رعایت نکـــــات ایمنی : استفاده از دستکش و عینک محافظ.
۹- مستندات: محلول ید که دارای مشخصات کامل میباشد و جواب آزمایشات بیلی روبین مثبت که با این روش کنترل  شده اند-
S .O. P  آزمایش ید
۱۰- کنترل کیفی :  هر چند وقت یکبار توسط نمونه های روتین مثبت ومنفی انجام میگیرد ودر دفتر کنترل کیفی ماهیانه ثبت میگردد.
۱۱-روش اجرایی: ۵ سی سی ادرار اسیدی را در لوله ریخته وروی آن ۲ سی سی محلول ید ( ید ۷/۰ درصد در الکل ۹۵ درصد میریزیم. ایجاد حلقه زمرد متمایل به سبز رنگ درمحل اتصال د رمایع دلیل بر بیلی روبین مثبت است نتایج بصورت مثبت ومنفی گزارش میگردد.
۱۲- محدودیتها و عوامل مداخله گر:
۱-۱۲- این تست به میزان  mg/dl  ۱-۳/۰ بیلی روبین حساس است و مقادیر پایین تر آن رانشان نمیدهد.
۲-۱۲-این آزمایش باید روی ادرار اسیدی انجام گیرد.
۱۳- تفسیر ( علل تکرار ) : کافی نبودن نمونه

۱۴- رفرانس :
۱- آزمایش کامل ادرار هماره با تضمین کیفیت درآزمایشگاه تجزیه ادرار مؤلفان : دکتر صدیقه شمس- دکتر فریده جلیلیان – دکتر محمود ظهوری نیا   چاپ ۱۳۸۱    فصل پنجم صفحه ۱۵۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *