آزمایش solubility test

آزمایش solubility test
ازمایش؛تست افتراقی و تایید کننده هموگلوبینوپاتی Hb S میباشد…(هموگلوبین s)…

مواد مورد نیاز:
این مواد در ازمایشگاه موجود است
فسفات هیدروژن دی پتاسیم
ساپونین
دی تیونیت سدیم
فسفات دی هیدروژن پتاسیم
لوله ازمایش

و 2 سی سی خون بیمار که باید باید با EDTA ترکیب شود.میتوانیم از ویال cbc هم استفاده کنیم…

پک سل بیمار مورد نیاز است…باید80 درصد پلاسمای خون بیمار را برداریم.

گلبول قرمز متراکم RBCُ یا پک سل:

️تعریف : فراورده ای است که با خارج نمودن حدود 65-80% پلاسمای خون کامل تهیه می شود . حجم آن  بین 280-250 میلی لیتر و هماتوکریت آن 80% -65% است.

ابتدا تهیه محلول کار:
میتوانیم از ارلن بزرگ استفاده کنیم.

215 گرم فسفات هیدروژن دی پتاسیم را در مقدار کمی اب مقطر حل میکنیم.بطوریکه کل پودر در اب حل شود و سپس 169 گرم فسفات دی هیدروژن پتاسیم را به ان اضافه میکنیم.
در مرحله بعد 5 گرم دی تیونیت سدیم را اضافه کرده و سپس 1 گرم ساپونین را به محتویات قبلی اضافه میکنیم. انقدر اب اضافه میکنیم تا حجم کل به یک لیتر برسد…

مراحل کار
درون یک لوله ازمایش 2 سی سی محلول کار و 10 لاندا از پک سل بیمار را باهم خیلی خوب مخلوط میکنیم و لوله را 5 دقیقه در دمای اتاق قرار میدهیم.

️حال لوله را مقابل یک کاغذ سفید قرار دهید و رنگ محتویات لوله را بررسی کنید.
اگر نرمال باشد رنگش باید صورتی یا قرمز باشد.ولی در بیماری سیکل سل یا هموگلوبین S؛ کدورت بالایی را در رنگ محتویات لوله مشاهده میکنیم.

اگر باز هم نتوانستید رنگ را خوب تشخیص دهید لوله را 5 دقیقه با دور 1500 سانتریفوژ کنید.
اگر نمونه مثبت باشد پس از سانتریفوژ کردن لوله یک نوار قرمز تیره در بالای محلول تشکیل میشود و قسمت پایین محلول هم بیرنگ یا صورتی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *