آزمایشch50

ch50 اين آزمايش به بررسي كمي فعاليت هموليتيك كمپلمان مي‌پردازد. چنين فعاليتي به توانايي راه كلاسيك كمپلمان جهت القاء هموليز گلبول‌هاي قرمز حساس شده با مقادير مناسبي از آنتي‌بادي‌هاي ضد گلبول قرمز وابسته است.

رقتي از سرم كه بتواند نيمي از گلبول‌هاي قرمز نشاندار را ليز نمايد به عنوان CH50 شناخته مي‌شود. اين واحد اختياري به چگونگي آزمايش بستگي دارد و بنابراين وابسته به روش انجام آزمايش است. CH50 در كمبودهاي اجزاء مسير آلترناتيو كمپلمان طبيعي است ليكن در بيش از نيمي از موارد كمبود اجزاء راه كلاسيك كمپلمان خواه اكتسابي و يا مادرزادي افزايش مي‌يابد.

نمونه: سرم، مايع سينوويال و ساير مايعات بدن

ظرف: لوله درب قرمز؛ براي كاوش‌هاي محصول فعاليت كمپلمان، در لوله حاوي EDTA جمع‌آوري كرده، روي يخ نگهداري و جدا نموده و آنرا فريز نماييد.

طريقه نگهداري: نمونه را 30- 15 دقيقه در حرارت اتاق قرار داده و سپس به مدت 60- 30 دقيقه در 4 درجه سانتي‌گراد قرار دهيد و پس از جدا نمودن سرم آن را در 70- درجه سانتي‌گراد ذخيره نماييد.

محدوده مرجع: CH50 units 110- 25

سطوح مايع سينوويال در بيماران مبتلا به بيماري‌هاي غيرايمونولوژيك 50- 33% سطوح سرمي مي‌باشد.

كاربرد: اندازه‌گيري CH50 بهترين روش براي ارزيابي عملكرد توالي سيستم كمپلمان است. CH50 مسير كلاسيك را به خوبي ارزيابي مي‌نمايد و اغلب در SLE، گلومرولونفريت و ساير بيماري‌هاي كمپلكس ايمني كاهش مي‌يابد. سطوح كمپلمان در مواردي كه بيماري اتوايميون فعال است كاهش مي‌يابند و كاهش آن‌ها به مقادير غير قابل شناسايي، بيانگر نقص و كمبود ارثي يك يا چند جزء كمپلمان است.

غيرطبيعي بودن مداوم غلظت‌هاي كمپلمان در كودكان مبتلا به سندرم هموليتيك اورميك (HUS) بيانگر پيش‌آگهي ضعيف است.

محدوديت‌ها: يك نتيجه طبيعي ممكن است گمراه كننده باشد و در صورت شك قوي باليني بايد تكرار گردد.

متدولوژي: رقتي از سرم كه بتواند نيمي از گلبول‌هاي قرمز را ليز نمايد به عنوان CH50 شناخته مي‌شود. روش‌هاي جديدتر از جمله الايزا نيز ارايه شده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.