آسيب شغلي در تكنسين‌هاي پخش پاتولوژي

آسيب شغلي در تكنسين‌هاي پخش پاتولوژي

بر اساس يك مطالعه جديد تكنسين‌هايي كه در بخش پاتولوژي با حلال‌هاي تولوئن و زايلين سر و كار دارند در معرض ابتلا به بيماري‌هاي اتوايمون هستند.

بر اساس اين مطالعه كه در مجله روماتولوژي منتشر شده است و بر مبناي مدارك معتبري كه ارائه شده، افرادي كه در تماس با تولوئن و زايلين هستند دو برابر بيشتر از افراد عادي مستعد ابتلا به فنومن راينود مي‌باشند. اين شانس ابتلا در افرادي كه علاوه بر تولوئن و زايلين با استن و حلال‌هاي كلره سر و كار دارند تا 9 برابر افراد عادي افزايش مي‌يابد.

اين مطالعه در دانشگاه Otago در نيوزيلند انجام شده است. آنها از تمامي آزمايشگاه‌هاي بافت شناسي و سيتولوژي نيوزلند درخواست كردند تا در اين طرح شركت كنند. تمامي آزمايشگاه‌ها با اين درخواست موافقت نموده و اطلاعات خود را در اختيار مجريان طرح قرار دادند.

تعداد 341 تكنسين آزمايشگاه در اين طرح مشاركت نمودند كه 79% آنها خانم مي‌باشند. همانگونه كه ذكر شد آنهايي كه در تماس مستمر با تولوئن و زايلين مي‌باشند حدود دو برابر ديگران در معرض ابتلا به فنومن راينود هستند.

پاتوبیولوژی اسیب

در فنومن راينود تغيير رنگ در دست‌ها مشاهده مي‌شود كه مي‌تواند به نكروز و قانقاريا منجر شود.

سرپرست گروه تحقيق مي‌گويد آنطور كه من متوجه شدم 75% كساني كه با زايلين و تولوئن كار مي‌كنند لام‌هاي خيس را بدون دستكش برمي‌دارند و اين عمل گاهي تا سال‌ها ادامه پيدا مي‌كند. اين محلول‌ها با جذب شدن از طريق پوست اثر سوء خود را بر سلامتي اعمال مي‌كنند.

در همين بررسي مشخص گرديد ميزان ابتلا به فنومن راينود در تكنسين‌هايي كه به با اين محلول‌ها تماس ندارند مشابه افراد عادي جامعه مي‌باشد.

در پديده راينود در اثر مواجهه با سرما يا استرس‌هاي عاطفي، عروق ناحيه دست يا انتهاي پا دچار اسپاسم مي‌گردند. اسپاسم‌هاي مكرر به كاهش خون‌رساني به عضو منجر شده و نهايتاً موجب تغيير رنگ و گاهي آتروفي و قانقاريا و نكروز در آن ناحيه مي‌گردد.

يكي از راه‌هاي مقابله با اين گونه موارد استفاده از سيستم‌هاي پردازش بافت اتوماتيك مي‌باشد.

Dark Daily

July 5 2011