آناليز فيزيکي و شيمياي ادرار و بررسي رسوب ادراری

آناليز فيزيکي و شيمياي ادرار و بررسي رسوب ادراي از نظر سلول هاي خوني ، اپيتليال ها و کريسستالها ، کست ها ، باکتري ها ، مخمر ها و انگل ها….

تجهيزات : لوله شيشه اي – نوار ادراري – رفراکتومتر – سانتريفيوژ – اسيد سولفوساليسيليک 3% – لوگل – لام – لامل – ميکروسکوپ – معرف ارليخ

 

ابتدا پس از به هم زدن نمونه 10 الي15ميلي ليتر از ادرار را درون يک لوله شيشه اي ريخته رنگ و شفافيت ان را به شرح ذيل يادداشت نماييد.

 

-کاملا شفاف= /CLEARنيمه شفاف = /SEMI CLEARنيمه کدر = /SEMI TURBID/کدر = TURBID

 

آنگاه نوار ادرار را داخل لوله فرو ميکنيم و بلافاصله خارج نماييد و هنگام خارج نمودن اضافي آنرا با لبه لوله بگيريد سپس وزن مخصوص ان را با رفراکتومتر اندازه مي گيريم. لازم به ذکر است که انجام اين دو کار پس از سانتريفيوژکردن اشتباه مي باشد.

سپس ان را براي مدت 5دقيقه در دورrpm 2000 و يا به مدت 10دقيقه در دورrpm 1500سانتريفيوژ مي کنيم آنگاه مايع رويي را براي انجام تست هاي تاييدي درون لوله اي تمييز خالي نماييد سپس براي تست پروتئين ادرا ميزان 3 سي سي از نمونه جدا شده را با 3 سی سی اسيد سولفوساليسيليک 3%درون يک لوله مخلوط مي کنيم که در صورت ايجاد کدورت شيري رنگ تست مربوطه مثبت مي باشد آنگاه براي تاييد نمونه هايي که بيليروبين نواري آنها مثبت باشد از چند قطره لوگل بر روي مقدار ديگري از نمونه جدا شده درون يک لوله ديگر اضافه نماييد در صورت مثبت بودن هاله سبز رنگي روي سطح نمونه ادرار تشکيل مي گردد.

در مورد نمونه هايي هم که تست اوربيلينوژن آنها مشکوک مي باشد به همين طريق از معرف ارليخ استفاده نماييد که ايجاد رنگ قرمز دال بر مثبت بودن تست مربوطه است.

نيم تا يک ميلي ليتر از مايع رويي را روي رسوب ادرار باقي بگذاريد، رسوب را درون ان حل کرده و يک قطره از ان را روي يک لام ريخته و برروي ان يک لامل 18در18 مي گذاريم سپس در زير ميکروسکوپ گذاشته و با درشت نمائي x40ان را بررسي ميکنيم.

تعداد گلبولهاي سفيد ، قرمز و سلولهاي اپيتليال را حداقل در 10 شان شمرده و ميانگين مي گيريم بهتر است يک روال هميشگي ومنظم را درگزارش خود به کارگيريم. به طور معمول تا عدد10را دو تا دو تا و زوج گزارش کرده از 10 تا30 را 5 تا 5 تا و از 30 به بالا را 10 تا10 تا گزارش ميکنيم.

وجود کريستالها و موکوس را نيز به صورت کم ، متوسط و فراوان گزارش مي کنيم. کستها را با عدسي x 40 تشخيص داده اما تعداد انها را با عدسي 10 گزارش مي کنيم. بلورهاي غير طبيعي را با تستهاي شيميايي شناسايي نماييد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.