آنالیز نمودار منحنی ذوب با دمای بالا (High Resolution Melt Curve Analysis)

آنالیز نمودار منحنی ذوب با دمای بالا (High resolution melt curve analysis (HRM)) یک روش ساده و مقرون به صرفه و Post-PCR است که با اسکن کردن موتاسیون‌ها و ژنوتایپینگ معروف شده است. این تکنیک بر اساس دمای ذوب محصولات PCR شکل گرفته است؛ یعنی دمای ذوب یک DNA دو رشته‌ای. دماي ذوب DNA يك شاخص ويژه براي اين مولكول‌ها است كه به ساختمان آن و عواملي نظير طول و تعداد نوكلئوتيد، غلظت پروب، ميزان غلظت نمك محيط و درصد نوكلئوتيدهاي سيتوزين وگوانين بستگي دارد. از مزاياي Real-Time PCR تعيين منحني ذوب (High Resolution Melt Curve Analysis) است كه پس از پايانPCR ترسيم و براي تأييد نتايج استفاده مي‌شود و در صورت وجود اختلاف در ترادف نوكلئوتيدي دو نمونه شكل منحني تفاوت مي‌كند. با مقايسه منحني نمونه‌ها با هم يا نمونه‌هاي نرمال (توالي‌يابي شده) موارد متفاوت مشخص مي‌شوند و در اين منحني هر يك از قله‌ها نمايانگر نقطه ذوب يك محصول PCR است كه اين كار بوسيله اندازه‌گيري تغييرات فلورسانس در دماهاي مختلف صورت مي‌گيرد. از ديگر مزاياي منحصر به فرد اين تست سرعت و دقت بالا و هزينه پايين آن مي‌باشد. در شکل زیر اصول منحنی HRM در شکل شماتیک نشان داده شده است. منحنی ذوب (سبز رنگ) دارای فلورسانس بالایی است که مرحله پیش از ذوب می‌باشد، سپس با افزایش دما و باز شدن دو رشتهDNA کاهش شدید فلورسانس را می‌توان مشاهده کرد. این کاهش تا زمان تک رشته‌ای شدن DNA ادامه پیدا می‌کند. بر اساس این کاهش رنگ فلورسانس و رابطه آن با دما، می‌توان به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اسکن قطعه ژنی پرداخت.

ادامه در فایل دانلود

[gview file=”https://persianlab.com/wp-content/uploads/DR-MIRNEJAD-130.docx”]