آنتی ژن های انکوفتال

9999999999999999999999999

آنتی ژن های انکوفتال ،پروتئین هایی هستند که به میزان زیاد روی سلول های سرطانی و نیز سلول های طبیعی در حال تکوین بیان می شوند ولی روی بافت های بالغ بیان نمی شوند.اعتقاد بر این است که ژن های کد کننده این پروتئین ها طی تکوین خاموش می شوندو در استحاله بدخیم از حالت خاموش در می آیند.این آنتی ژن ها را با استفاده از آنتی بادی های ساخته شده در سایر گونه ها مشخص کردند و اهمیت انها در این است که به عنوان مارکر هایی در تشخیص تومور عمل می کنند.زمانی که تکنیک های آشکارسازی این آنتی ژن ها بهبود یافت مشخص شد که در بالغین بیان آنها به تومورها محدود نمی شوددر شرایط مختلف التهابی بیان این پروتئین ها در بافتها و در گردش خون افزایش می یابدو حتی در بافتهای طبیعی نیز مقدار اندکی از آنها یافت می شود.هیچ شاهدی مبنی بر اینکه آنتی ژن های انکوفتال القا کننده یا هدف مهم ایمنی ضد تومور هستند در دسترس نیست.شناخته ترین این آنتی ژنها عبارتند از:آنتی ژن سرطانی-رویانی (CEA) و آلفا فیتوپرتئین(AFP).
آنتی ژن سرطانی – رویانی (CD66)،پروتئینی شدیدا گلیکوزیله است که سرتاسر غشا را طی میکند و متعلق به خانواده بزرگ ایمونوگلوبولین است و به عنوان مولکول چسبندگی بین سلولی عمل می کندکه باعث اتصال سلول های توموری به یکدیگر می شود.بیان زیاد CEA به طور طبیعی محدود به سلول های روده ، پانکراس و کبد طی شش ماه اول حاملگی است.این آنتی ژن به میزان کم روی بسیاری از کارسینوم های کولون، پانکراس،معده و پستان افزایش می یابد و در نتیجه میزان سرمی ان افزایش می یابد.از میزان سرمیCEA به طور طبیعی برای پایش بقا یا عود کارسینوم های متاستازدهنده پس از درمان استفاده می شود.افزایش سط سرمی CEA در بیماری های غیرنئوپلاستیکی همچون(التهاب مزمن روده کبد) از سودمندی این آنتی ژن به عنوان مارکری برای برای تشخیص سرطان می کاهد.
آلفافیتو پروتئین، گلیکوپروتئینی در گردش است که به طور طبیعی طی زندگی جنینی توسط کیسه زرده و کبد سنتز و ترشح می شود.غلظت سرمی این ماده در جنین ممکن است به 2-3 میلی گرم در میلی لیتر برسد ولی در بزرگسالان این پروتئین توسط آلبومین جایگزین می شودو فقط مقادیر کمی از آن در سرم موجود است.در بیماران مبتلا به کارسینوم هپاتوسلولار،تومور سلول های زایا و گاهی در سرطان های در سرطان های معده و پانکراس ،سطح سرمی AFP نشانه خوبی از تومور پشرفته کبد یا سلول های زایا و نیز عود تومور ا پس از درمان است0از طرفی آشکارسازی AFP و مقاطع بافتی توسط تکنیک های ایمونوهیستوشیمیایی می تواند به ردیابی سلول های توموی کمک کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *