آنـژیوکت

آنـژیوکت یا intravenous cannula لوله کوچکی برای تزریق در حفره بدن ، مجرا یا رگ است.

فیزیولوژی
آنــژیـوکـت وسیلـه‌ای چنـد کـاره اسـت کـه بـرای تزریق های مکرر یا طولانی مدت سیاهرگی داروها‌، خون یا سایر محلول های تزریقی به تنهایی با ترکیبی از آن ها به کار می رود . این محصول برای بی حسی نخاعی ، بی حسی اپیدورال که روشی برای تسکین درد است و اغلب برای زایمان به کار می رود و حتی برای بیوپسی نیز استفاده می شود.

چگونه کار می کند؟
آنـژیـوکـت شـامـل یـک ورودی تـزریـق مـجـهز به دریچه یک طرفه است که از برگشت جریان مایع تــزریـقــی مـمــانـعــت مــی کـنــد . از آنــژیــوکـت بـرای تــزریــق‌هــایــی کــه بــدون دخــالــت ســوزن صــورت می‌گیرد استفاده می شود و در نتیجه خطر عفونت کاهش یافته و از جراحت های ناشی از فرو رفتن سـوزن در بـدن جلـوگیـری می شود . آنژیوکت در چــهـــــار ســـــایـــــزG(22G‚۲۰G‚۱۸G‚۱۶) مــطــــابــــق بــــا استانداردهای بین المللی  ۱۰۵۵۵ ISOتولید می شود

در چه مواردی به کار می رود؟
جدول۱ اندازه های مختلف آنژیوکت به همراه رنگ ها و موارد کاربرد آن را نشان می دهد.

نحوه استفاده درست از آنژیوکت
 ‌پس از انتخاب محل تزریق و رگ مورد نظر و بستن گارو ، محل را با پنبه آغشته به الکل، تمیز کرده و آنژیوکت را از بسته خارج کنید .محافظ سرسوزن را از روی آن برداشته و نوک سوزن و تفلون همراه آن را وارد پوست و رگ بیمار کنید.  به محض مشاهده خون در انتهای آنژیوکت ، اندکی سوزن را از داخل تـفـلون بیرون کشیده و تفلون را تا نزدیک به محل اتـصـال قـسـمـت پـروانه ای وارد رگ کنید .قسمت پروانه ای را باز کرده و با چسب به پوست ثابت کنید سپس سوزن را خارج کرده و رابط ست سرم یا ست خون را به  آنژیوکت وصل کنید . قبل از اتصال ست بـه آنـژیـوکـت بـایـد هـوا گـیـری انـجام شود تا هوای محتوی داخل ست خارج شود. در صورت نیاز به تزریق دارو می توانید با باز کردن دریچه رنگی روی آنژیوکت دارو را تزریق کنید .

مشخصات آنژیوکت
D استریل ، یک بار مصرف ، غیر سمی ، غیر تب زا و زیست سازگار
E محل تزریق مجهز به شیر یک طرفه از جنس سـیـلیکون (جهت تزریق های متوالی) و دارای کد رنگی بر مبنای سایز
F سـوزن و کـاتـتـر آغـشـتـه بـه سـیـلـیـکون جهت جلوگیری از هر گونه درد
G سوزن از جنس فولاد ضد زنگ
H پروتکتور سوزن از جنس پلی اتیلن
Iکـاتـتـر از جـنـس تـفـلـون  (FEP) دارای خـطوط حساس به اشعهX
J تزریق انواع محلول های تزریقی و داروها به ورید بیمار
K دارای مـــرغـــوب تـــریـــن نـــوع تـفـلــون تـیــوب  (FEP TUBE)
L به کارگیری تکنولوژی بالای تولید و استفاده آسان در طی مدت به کارگیری
M مـجــرای اصلـی (Catheter) همـراه بـا قسمـت جانبی برای انجام تزریقات دارویی همزمان
N مـحـفـظـه بـازگـشـت خون برای امکان رویت خون برگشتی از ورید
O باله ها  (Wings) برای اتصال صحیح و تضمین شده آنژیوکت به بیمار
P مجرای اصلی حساس در برابر اشعه  X، وجود خطوط حساس به اشعه X در اطراف تفلون تیوب، بدون هیچگونه تغییر در جریان خون و همراه با حفظ زیست سازگاری
Q رنگ بندی بر اساس کد گذاری برای مشخص  کردن قطر سوزن و تفلون تیوب آنژیوکت
R شستشوی کانول (Cannula Cleaning) توسط عملیات الکترولیز و پاک سازی با امواج  اولتراسوند

قسمت های مختلف آنژیوکت

سوزن(Needle): از جنس فولاد زنگ نزن، قطر داخـلی و خارجی بر اساس استاندارد ۹۶۲۶ISO با تیزی مناسب برای تزریق آرام و با حداقل درد

در پوش تزریق(Cap for Injection): از جنس پلی اتیلن، رنگ بندی مطابق با استاندارد ۱۰۵۵۵ISO

مـحـافظ سوزن(Needle Protector): از جنس پلی اتیلن با رنگ طبیعی

باله های آنژیوکت: از جنس پلی پیروپیلن شفاف

نگهدارنده سوزن (Needle Holder): از جنس ABS

مجرای اصلی: از جنس تفلون تیوب (FEP)

بسته بندی و نحوه استریل
بسته بندی آنژیوکت در ‌کارتن های ۳۶۰ عددی، حاوی ۸ جعبه ۴۵ عددی است و با گاز اتیلن اکساید استریل می شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *