آنومالی چدیاک هیداشی

از ویژگیهای این آنومالی آلبینیسم جزئی چشم و پوست،آسیب پذیری به عفونت های مکرر و حضور گرانول های درشت و بزرگ در سیتوپلاسم لکوسیت ها می باشد.
سندرم چدیاک هیگاشی(Chediak-Higashi)

سندرم کشنده ای که در ان گرانولهای درشت ابی تیره درسیتوپلاسم تمام گلبولهای سفید مشاهده میگردند.

این گرانولهای درشت در اثر ادغام گرانولهای اولیه وثانویه ایجاد می گردند.

چدیاک هیداشی

عفونتهای مکرر باکتریال در این بیماران شایع است و اکثر بیماران در سن کم فوت می کنند عملکرد گلبولهای سفید طبیعی نیست.

گرانولهای ائوزینوفیل در سندرم چدیاک هیگاشی دو تا سه برابر اندازه طبیعی ، درشت ، گرد یا بیضی شکل میشوند.

در سندرم چدیاک هیگاشی گرانولهای درشت صورتی با اندازه 5 میکرون در سیتوپلاسم مونوسیتها ممکن است مشاهده شود .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.