آپوپتوسیس (مرگ برنامه‌ریزی شده cell )

آپوپتوسیس (مرگ برنامه‌ریزی شده cell )

سلول‌های یک اورگانیسم پیچیده ،اعضای یک اجتماع سازمان‌یافته‌اند. تعداد سلول‌ها در این اجتماع کنترل شده است.. به سادگی سرعت تقسیم آنها کنترل نمی‌شود اما سرعت مرگ به سادگی کنترل می‌شود. اگر بیشتر شدن تعداد سلول‌ها مورد نیاز نباشد، مجموعاً با یک فعالیت درون سلولی برنامه‌ریزی شده، خودکشی می‌کنند. این جریان، مرگ برنامه‌ریزی شده سلول نامیده می‌شود. رایج‌تر آن آپوپتوسیس گفته می‌شود (یک لغت یونانی است که ریزش برگ‌های درخت بیان می‌شود).
مثال‌ها یی از این پدیده عبارت‌انداز:
– ایجاد انگشت در دست و پا
–  افتادن دم قورباغه
– چوب پنبه‌ای شدن تنه درخت
–  ایجاد بافت‌هایی چون اسکلرانشیم
اهمیت آپوپتوسیس :آپوپتوسیس از آن جهت که بین تقسیم سلول و مرگ سلول تعادل برقرار می‌کند، بر روی هموستاز بدن مؤثر است. چنانچه انجام نمی‌شد، بافت‌ها بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می‌شدند.

عوامل مؤثر بر تحریک آپوپتوسیس

 

 • –          وارد شدن استرس مثل گرسنگی و بی‌غذایی، قرار گرفتن در معرض اشعه‌ی UV و یا γ و X ورود DNA ویروس به درون هسته، آنتی‌بیوتیک و سم ویروس

  مراحل آپوپتوسیس

 

 • ۱٫سلول دایره شکل می‌شود. این عمل به خاطر ساختار Proها که توسط اسکلت سلولی طراحی شده است. توسط یک نوع پروتئاز خاص (Gaspase)
 • ۲٫کروماتین فشرده و متراکم می‌شود.
 • ۳٫Pyknosis: انقباض هسته و متراکم شدن آن
 • ۴٫قطعه‌قطعه شدن DNA و تبدیل به چندین کروماتین کوچک می‌شود و سلول کوچک و به وزیکول‌هایی تبدیل می‌شود.
 • ۵٫فاگوستیوز توسط ماکروفاژها و استفاده‌ی مجدد از ترکیبات سلول.

 

 • –          مکانیسم مسئول این نوع خودکشی کنترل‌شده سلول به نظر می‌رسد در همه‌ی سلول‌های جانوری مشابه باشد.

 

 • –          آپوپتوسیس توسط خانواده‌ای از آنزیم‌های پروتئاز طی فرآیند پروتئولیتیک انجام می‌شود و تبدیل پروتئینی موسوم به پروکاسپاز به کاسپاز را فعال می‌کنند. ( کاسپازها دو نوع X سیتوسول و Z در هسته). این مسیر به عنوان یک مرحله‌ی جدید از سیکل زندگی است و معمولاً تا پایان فرآیند پیش می‌رود و برگشت‌پذیر نیست.

  تنظیم مرگ برنامه‌ریزی شده سلول به وسیله‌ی خانواده‌ی پروتئین داخل سلولی ۲­­Bcl­
  n در همه‌ی جانوران پرسلولی، پروکاسپازهای غیرفعال منتظر رسیدن سیگنال‌های تخریب سلولی هستند و مرگ برنامه‌ریزی شده را قطعی می‌کنند. مهم‌ترین پروتئینی که در کنترل فعالیت پروکاسپاز مؤثر است ­­۲­­Bcl­ ­است. یک نمونه ۲­­Bcl­با تخریب DNA سلول فعال می‌شود.
  – خانواده‌ی پروتئین‌های غشایی دیگر BX و Bakاند که می‌توانند به طور غیرمستقیم پروکاسپاز را فعال کنند. این پروتئین ها خود توسط ۲­­Bcl­فعال می‌شوند و در غشای خارجی میتوکندری حضور دارند و باعث خروج سیتوکروم C از میتوکندری به سیتوسول می‌شوند، سیتوکروم C بر روی آپوپتوسوم اثر گذاشته و در نهایت آپوپتوسوم کاسپاز را فعال می‌کند.

 

چگونه طول سلول‌ها و اندازه‌ی بدن جانور کنترل می‌شود؟
– اندازه‌ی بدن و اورگان‌ها با سه فرآیند اساسی کنترل می‌شود:

 

 • ۱٫رشد سلولی
 • ۲٫تقسیم سلولی
 • ۳٫مرگ سلولی

 

 • –          سیگنال‌های داخلی محرک تقسیم و رشد و بقای سلولی به کنترل اورگانیسم‌ها کمک می‌کنند. آنها، پروتئین‌های محلولی‌اند که فرمان ساخت آنها توسط سلول‌های دیگر یا اتصال پروتئین ها ی متصل شده به سطح سلول فراهم می‌شود.

  * میتوززا: محرک تقسیم سلول، اول با غلبه بر مکانیسم‌هایی که سیکل سلول را قطع کرده‌اند و باعث عبور از یک مرحله به مرحله بعد می‌شود.
  * فاکتورهای رشد: محرک سلول برای رشد (افزایش توده‌های سلولی) با تحریک سنتز و از بین بردن پروتئین ها و ماکروملکول‌ها
  * فاکتورهای بقا: تحریک بقای سلول با جلوگیری از آپوپتوسیس

  – میتوززاها پروتئین‌هایی‌اند که با رسبتور سلول باند می‌شوند و باعث تبدیل مرحله‌ی G1 سلولی به S می‌شوند. مثل رتینوبلاستوما (Rb) در مهره‌داران و منجر به فعال شدن G1-Cdk و G1/S-Cdk می‌شود. در جراحت PDGF (Platelet derived growth factor) توسط پاکت‌های خون باعث تقسیم سلولی و ترمیم بافت می‌شود.
  * بسیاری از PDGFها می‌توانند به عنوان فاکتور رشد نیز عمل کنند.
  * سلول‌ها همچنین برای بقا نیاز به دریافت فاکتورهایی از سلول‌های دیگر دارند تا زنده بمانند.
  * بعضی از فاکتورهای بتاسیر سیگنال‌های مرگ داخل سلولی را فعال می‌کنند.

  بیماریهای حاصل از نقص آپوپتوسیس

  پارکینسون
  – هانتینگتون
   آلزایمر
  مراحل نکروسیس

 

 1. سلول متورم و بزرگ شده

 

 1. محتویات غشا تراوش می‌کند و تبادل دوطرفه با محیط ایجاد می‌شود و کنترل عبور و مرور مواد را از بین می‌برد.

 

 1. سلول و هسته تجزیه و تخریب می‌شود.

 

 1. تراوش و تخریب سلول نکروسیس باعث آسیب سلول‌های مجاور می‌شود و نکروسیس بر اثر جراحت، سرطان و التهاب و عفونت ایجاد شود. انفارکتوس میوکارد قلب، سل، سرطان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.