آگلوتيناسيون و هماگلوتيناسيون

آگلوتيناسيون غير فعال:
اگر در آزمايش آگلوتيناسيون، آنتي بادي ناقص يا مسدود کننده باشند بعبارتي وقتي از چندين ظرفيت آنتي بادي فقط يک ظرفيت ان به آنتي ژن ذره اي متصل شود کمپلکس (ab، ag) ايجاد مي شود و شبکه کمپلکس آنتي ژن و آنتي بادي تشکيل نمي گردد فلذا آگلوتيناسيون با چشم ديده نمي شود به اين نوع واکنش مي گوييم آگلوتيناسيون غير فعال.
براي توليد شبکه کمپلکس آنتي ژن و آنتي بادي از معرف کومبس (آنتي گاماگلوبولين انساني) استفاده مي کنند که باعث تشکيل شبکه اي از آنتي ژنها و آنتي بادي گشته و آگلوتيناسيون قابل رويت مي گردد معمولاً در اين موارد کلمه کومبس به اول نام آزمايش اضافه مي کنيم مثلاً تست کومبس رايت (coombs wright)
آگلوتيناسيون پاسيو:
گفتيم وقتي آنتي ژنها محلول باشند نمي توانند آگلوتيناسيون ايجاد کنند فلذا براي ايجاد آگلوتيناسيون، آنتي ژنهاي محلول را روي ذرات لاتکس (ذراتي مثل پلي استرن و در قطرهاي 8/0 ميکرون و سايزهاي ديگر) سوار مي کنند و آنتي ژنهايي بدست مي آيد که شبيه آنتي ژنهاي ذره اي بوده و در واکنش با آنتي باديهاي اختصاصي توليد آگلوتيناسيون مي کنند که با چشم ديده مي شود به اين آگلوتيناسيون، آگلوتيناسيون پاسيو يا لاتکس آگلوتيناسيون مي گوييم مثل تست CRP_ تست RF_ تست گراويندکس
هماگلوتيناسيون:
اگر آنتي ژن ذره اي خود گلبول قرمز (Heme) باشد. آگلوتيناسيون حاصله را هماگلوتيناسيون مي گويند. مثل تعيين گروههاي خوني، مثل تست هماگلوتيناسيون براي منونوکلئوز عفوني _ تست هماگلوتيناسيون براي کيست هيداتيک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *