ابلیا

ابلیا Obelia

سلسه: Animalia

زیر سلسله: Eumetazoa

شاخه: Cnidaria

زیر شاخه: Medusozoa

رده: Hydrozoa

زیر رده: Leptolinae

راسته: Leptomedusae

زیر راسته: Proboscidoidea

خانواده: Campanulariidae

جنس: Obelia ( ابلیا ، اوبلیا )

زیستگاه اصلی : ساکن اقیانوس های جهان است.

وضعیت بدنی: شکل ساقه مانند این جانور که گویی بازوها یا شاخه هایی از آن روییده است انسان را به یاد شقایق های دریایی می اندازد. اوبلیاها دارای شبکه ای از اعصاب هستند اما فاقد مغز می باشند.

وضعیت زندگی: این موجودات که در رده هیدروزوآ قرار دارند، روی جلبک ها و نیز بسترهای سخت کرانه تحت جزر و مدی رشد می کنند. ابلیاها غالبا تا عمق ۲۰۰ متری یافت میشوند. آنها در آبگیرهای صخره ای جزر و مدی و در پایین ترین سطح جریانهای آبی بهاره رشد می یابند.

تولید مثل: زندگی ” ابلیا Obelia ” دارای دو مرحله غیر جنسی یا پلیپی و جنسی یا مدوسی ( مدوزی ) است. در مرحله اول یعنی تکثیر غیر جنسی کلنی پولیپ، اوبلیا به شکلی آویخته به سطح بستر می چسبد. در این کلنی بالغ، هم ” هیدرانت های hydranths ” اختصاصی به نام ” گاستروزوئید gastrozooid ” وجود دارند که بنا بر قرار گرفتن در وضعیت تغذیه ای بهتر، میتوانند گسترش یافته یا به شکل متمرکز یافت شوند و هم ” گونوزوئیدها gonozooids ” یا پولیپهای تولید مثلی قرار دارند که در بر گیرنده جوانه های مدوسا هستند. هیدرانت های دیگری هم وجود دارند که صرفا” وظیفه دفاع از کلنی بر عهده آنهاست. در نهایت کل مجموعه و بدنه اصلی گروه از بافت نرمی تشکیل شده است که خود، مجموعه ای از هیدروئیده یا جانوران مرجانی است و توسط پوشش سختی که غالب مرجان ها را احاطه کرده است محافظت می شود.

و اما مرحله دوم تکثیر ابلیا یا تکثیر جنسی آن با آزاد شدن ” مدوسی medusae ” از گونوزوئیدها آغاز می شود. مدوسی ها شکلی همانند ژله ماهیان دارند. تشخیص جنسی مدوسی نر از ماده جز با مشاهده داخلی غدد جنسی شان که محتوی تخم یا اسپرم است، امکان پذیر نیست . همانطور که اشاره شد، مدوسی ها به طریق جنسی تکثیر می یابند به این صورت که اسپرم و تخمک را آزاد ساخته و پس از لقاح، تولید تخم یا ” زیگوت Zygote ” میکنند که بعد به ” بلاستولا blastula ” تبدیل میشود. مرحله بعدی، زندگی لاروی است. این لارو های شناور مودار ” پلانولا planula ” نام دارند. پلانولاها مدتی را به شکل آزاد و شناور در آب زندگی می کنند تا اینکه سرانجام خودشان را به سطحی ثابت و سخت بچسبانند و مرحله اول تکثیرشان یعنی تکثیر غیر جنسی را آغاز کنند.

هیدرانت بالغ Mature hydranth پلانولا، لارو مودار شناور Planula, ciliated swimming larva

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.