اجزاء سیستم ایمنی ذاتی

555555555555

سیستم ایمنی ذاتی شامل سدهای اپی تلیال ، و سلول های در حال گردش ( نوتروفیل ها ، ماکروفاژها ، سلول های NK)، پروتئین های شناسایی کننده میکروب ها و نیز مواد تولید شده در جریان عفونت ها است. این عوامل سبب شروع پاسخ های ایمنی و حذف میکروب ها می گردند.سلول های اصلی اجرایی در ایمنی ذاتی شامل نوتروفیل ها ، بیگانه خوارهای تک هسته ای و سلول های کشنده ذاتی هستند.این سلول ها به میکروب هایی که از سدهای اپی تلیال عبور می کنند و وارد بافتها یا گردش خون می شوند، حمله می کنند.هر کدام از این سلول ها نقش مشخصی در پاسخ علیه میکروب ها بازی می کنند.
بعضی از سلول های ایمنی ذاتی به خصوص ماکروفاژها و سلول های NK سیتوکین ترشح می کنند. سیتوکین ها بیگانه خوارها را فعال می کنند وسبب تحریک واکنش سلولی ایمنی ذاتی به نام التهاب می گردند. التهاب شامل فراخوانی لکوسیت ها به محل عفونت و فعال سازی آنها جهت حذف عوامل عفونی است. (نکته: التهاب می تواند به بافت طبیعی آسیب وارد سازد.) در صورتی که میکروب وارد گردش خون شود ، پروتئین های متنوع پلاسما درگیر می شوند. پروتئین های اصلی در حال گردش در ایمنی ذاتی عبارتنداز پروتئین های کمپلمان و سایر پروتین های پلاسما مانند لکتین متصل شونده به مانوز که ساختارهای میکروبی را شناسایی می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *