اجسام دوهل و گرانول های سمی

گرانول های سمی
Toxic granulation
گرانول های سیتوپلاسمی ابی تیره تا بنفش که در درون نوتروفیل دیده می شوند و تصور می شود که اینها گرانول های اولیه هستند و فعالیت الکالین فسفاتاز انها افزایش یافته است.این گرانول های سمی،در عفونت حاد،مسمومیت دارویی و سوختگی دیده می شود.
اجسام دوهل
Dohle bodies
به صورت مناطقی با رنگ ابی روشن و اجسام کوچکی درون سیتوپلاسم نوتروفیل دیده می شوند.مناطق ابی رنگ همان شبکه اندوپلاسمیک خشن می باشند که حاوی RNA است وممکن است نقص لوکالیزه شدن سیتوپلاسم را در رسیدگی نشان دهد.
این اجسام در عفونت ها،مسمومیت ها،سوختگی ها و متعاقب شیمی درمانی دیده می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.