احتياطهای لازم و کمکهای اوليه در برابر فنل

فنل،نکات عملی کار با فنل در ازمايشگاه ، کارایی فنل، مراقبت در برابر فنل،احتیاط های لازم در استفاده از فنل و…

 

فنل
فنل ماده ای سمی و فرار است که از راه پوست و استنشاق بخارات ان وارد بدن می شود . فنل به شدت سوزاننده است. سوختگی های ناشی از فنل به سبب خاصيت بی حس کنندگی موضعی، عليرغم وسعت اسيب و عمق سوختگی ممکن است درد چندانی نداشته باشند فنل و بخارات آن آتش گير است. علائم مسموميت بافنل عبارتست از: درد شکم ، سرگيجه، سردرد، تهوع و استفراغ، تپش قلب و سرانجام کما و مرکز، در صورتی که فنل روی پوست بريزد. سوختگی های شديد بدون درد ايجاد می کند. مناطقی که فنل به آنها رسيده باشد، رنگ پريده می شوند. سوختگی 25% ا سطح بدن با فنل می تواند کشنده باشد.
کمکهای اوليه
– فردی را که با بخار فنل مسموم شده باشد فورا” بايد از محل دور کرد و به فضای آزاد رسانيد تا به راحتی تنفس کند در صورت نياز تنفس مصنوعی انجام بگيرد.
– در صورت ريختن اتفاقی فنل لباس آلوده به فنل بايد فورا” از تن خارج شده و محل تماس با مقدار زياد آب شستشو داده شود. شستشو بايد آنقدر ادامه يابد تا رنگ پوست محل آسيب ديده از حالت رنگ پريده به صورتی کم رنگ تغيير رنگ دهد.
– در صورت پاشيدن اتفاقی فنل به چشم فرد آسيب ديده با جريان مداوم آب حداقل به مدت 20 دقيقه شستشو شود و فرد آسيب ديده پس از شستشوی چشم بايد به چشم پزشک مراجعه نمايد.
– نکته مهم اينکه در صورت بروز هر کدام از موارد فوق پس از اقدام اوليه فرد آسيب ديده بايد به مرکز فوريتهای پزشکی منتقل شود.
نکات عملی کار با فنل در ازمايشگاه
– بدليل انتشار بخارات سمی فنل در هوا، عمل اشباع و موازنه کردن اين ماده و نيز استفاده از آن برای استخراج DNA يا RNA حتما” بايد زير هود شيميائی با تهويه مناسب انجام بگيرد.
– هنگام کار با اين ماده حتی الامکان از روپوش آزمايشگاه و دستگش محافظ (حداقل لاتکس) و در صورت امکان از عينک محافظ پيش بند و کفش های پوشيده استفاده شود.
– هنگام کار با فنل بايد از هر نوع منبع استعال دور باشيم .
– جهت رفع آلودگی فنل از هوای محيط کار بايد با حوله مرطوب (برای جلوگيری از ايجاد جرقه) هوای آغشته به فنل را از فضا بيرون کنيم .
– برای به حداقل رساندن ميزان آلودگی در محيط کار، بهتر است که مقادير کم اين محلول از تيپها به ظرف مخصوص پسمان فنل تخليه نشود بلکه لوله پلاستيکی (تيوپ) يا شيشه محتوی فنل به داخل ظرف انداخته شود.
درصورت آلودگی محيط کار (سطح ميز يا زمين) با محلول فنل بايد:
1- هر نوع منبع اشتعال را از محيط دور کنيد.
2- فضای آلوده را هر چه سريعتر تهويه نمود.
3- جهت خنثی کردن فنل از آهک خشک و يا جوش شيرين (محلولهای قليايی ضعيف) استفاده نمود.
4- چون فنل بسيار در آب محلول است. می توان سطح آلوده را با مقدار فراوان آب شستشو داد.
از نکات قابل توجه آنست که در چيدمان مواد شيميايی در آزمايشگاه بايد نهايت دقت به عمل بيايد مثلا” ترکيبات شيميايی با تهويه مناسب قرار گرفته و در قفسه های عمومی از چيدن ترکيباتی که سريع وارد برهم کنش با ساير مواد می شوند، کاملا” اجتناب نمود. همچنين قفسه ها حتی المقدور واجد در بوده و هوای آزمايشگاه نيز تهويه مناسب داشته باشد. همچنين پوسترهای نشان دهنده علائم هشدار دهنده مواد شيميايی در مکانهای مناسب و در معرض ديد افراد نصب شوند. همچنين افراد بايد جهت دفع مواد شيميايی بسيار زيان آور و زيان آور آموزش ديده و تجهيزات و امکانات ضروری در آزمايشگاهها برای اين امور اختصاص يابد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.