ارزش بیولوژیکی پروتئین

زمانی كه اسیدهای آمینه در بدن هدر می‏روند، نیتروژن آنها در بدن ذخیره نمی‏شود. در نتیجه كیفیت یك پروتئین در تولید بافتهای بدن را می‏توان با اندازه‏گیری دفع نیتروژن از بدن پس از مصرف پروتئین اندازه‏گیری كرد. هر چقدر نیتروژن بیشتری در بدن باقی بماند، كیفیت آن پروتئین نیز بالاتر است. این معیار تشخیص ارزش بیولوژیكی یك پروتئین است. با این استاندارد، تخم مرغ یك پروتئین با كیفیت بالا است و به عنوان پروتئین مرجع شناخته می‏شود. مواد پروتئین دیگر مثل شیر و گوشت قرمز و مرغ و ماهی در مقایسه با این پروتئین رده بندی می‏شوند. به عنوان مثال ارزش بیولوژیكی تخم مرغ ۱۰۰است. در مقایسه ارزش بیولوژیكی شیر ۹۳و گوشت قرمز ۷۵می‏است.

 

 

 

 

منبع: vista.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.