اريترومايسين,Erythromycin

اريترومايسين     Erythromycin
اشكال دارويي     For Susp: 200mg/5ml                  400mg         Tab: F.C.

موارد و مقدار مصرف :
دوز معمول خوراكيmg 3200 -1600 در2 تا 4 دوز منقسم مي باشد. براي عفونتهاي شديدتر و حادتر ممكن است تا مقدار mg6400  هم در دوزهاي منقسم تجويز شود.
براي كودكان اين دوز معمولاً mg/kg80 – 48 روزانه است كه در عفونتهاي شديد مي تواند تا 2 برابر افزايش يابد.
دوز توصيه شده براي كودكان 2 تا 8 سال mg600 و براي نوزادان و كودكان تا 2 سالگي mg80 در دوزهاي منقسم است.

اريترومايسين
در بيماراني كه قادر به دريافت دارو به صورت خوراكي نيستند و همچنين در بيماران بد حال كه بايد سريعاً به غلظت خوني بالايي ازدارو رسيد ممكن است اريترومايسين به صورت وريدي تجويز شود.
عفونتهاي متوسط تا شديد دستگاه تنفسي فوقاني و پنوموني
بزرگسالان: mg400 هر 6 ساعت و يا mg800 هر12 ساعت به صورت خوراكي.
مقدار مصرف روزانه اين دارو حداكثر  mg6400 است.
نوزادان: در نوزادان كمتر از 7 روز سنmg/kg 33 روزانه در سه دوز منقسم استفاده مي شود. در نوزادان بيش از 7 روز سن ولي با وزن كمتر از g200 مقدار mg/kg33 هر12 ساعت و در نوزادان با وزن بيشتر ازg 1200،  mg/kg48 در سه دوز هر 8 ساعت تجويز مي شود.
در ساير كودكان مقدار mg/kg80- 48 روزانه توصيه شده است.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت سابقه حساسيت به هر يك از آنتي بيوتيكهاي ماكروليدي مصرف اين دارو به صورت سيستميك ممنوع است.
در بيماراني كه تحت درمان با سيساپرايد،‌ استميزول و پيموزايد هستند و يا بيماري كبدي دارند        منع مصرف دارد.
در بيمار مبتلا به مياستني گراو ممكن است ضعف عضلاني بيمار تشديد شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. مصرف اين دارو در دوران بارداري تنها در حالتي مجاز است كه مورد مصرف آن مشهود باشد. اين دارو در شير مادر ترشح مي شود بنابراين بايد دردوران شيردهي با احتياط تجويز شود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه توسط اريترومايسين تحت تاثير قرار مي گيرند: آلفنتانيل، ضد انعقادها،‌ استميزول، بنزوديازپين ها، بوسپيرون، كاربامازپين، سيساپرايد، سيكلوسپورين، ديگوكسين، ديسوپراميد، آلكالوئيدهاي ارگوت، متيل پردنيزولون، پني سيلين ها و تئوفيلين ها.
داروهايي كه اريترومايسين را تحت تاثير قرار مي دهند: آنتي اسيدها، پيموزايد و تئوفيلين.
عوارض جانبي :
شايعترين: سميت كبدي كه بيشتربا ملح استولات روي ميدهد. تحريك سياهرگ و فلبيت كه با شکل هاي تزريقي مشاهده مي شود.
درافرادي كه نارسائي كليه دارند و اريترومايسين را به مقدار بيشتر از g4 در روز مصرف مي كنند ممكن است كري دو طرفه برگشت پذير رخ دهد كه معمولاً بعد از 8 روز از كاهش يا قطع مصرف دارو از بين مي رود.
توصيه ها :
دارو با معده خالي مصرف شود يعني يك ساعت قبل  يا 3 ساعت بعد از صرف غذا مگر اينكه ناراحتي گوارشي ايجاد شود.
درصورت بروز اسهال حتماً‌ پزشك را در جريان قرار دهيد زيرا احتمال ابتلا به كوليت پسودوممبران وجود دارد.
در صورت مصرف طولاني مدت دارو بايد حتماً عملكرد كبدي بيمار به طور دوره اي كنترل شود.
علائم مربوط به سميت كبدي مي تواند از چند روز اول شروع درمان تا 1 تا 2 هفته اول درمان طولاني مدت بروز كند. در صورتيكه بلافاصله پس از تظاهر علائم مربوط، مصرف دارو قطع شود، سميت كبدي برگشت پذير خواهد بود.
بيمار بايد هر گونه علامت حاكي از بروز سميت گوشي را سريعاً به پزشك اطلاع دهد: سرگيجه، حالت تهوع، وزوز گوش و مشكلات شنوايي.
هر گونه علامت نشان دهنده واكنش حساسيتي را بايد بلافاصله به پزشك گزارش داد.
شرايط نگهداري :
پودر و قرص اريترومايسين را بايد به صورت در بسته و در درجه حرارت30-15 درجه سانتيگراد نگهداري كرد