ازمايش مواد مخدر در ادرار

براي مواد مخدر در ادرار تاكنون روش هاي مختلفي پيشنهاد شده است.
در اينجا روش ساده و تقريبا دقيقي كه در ازمايشگاه ها عملي است شرح داده مي شود.
چون اغلب كساني كه براي اين ازمايش معرفي مي شوند مظنون هستند لذا بايد در جمع اوري ادرار دقت شود چون امكان اينكه ادرار ديگري به جاي ادرار خود بدهند خيلي زياد است و حتي افرادي هستند كه ادرار سالمي را در جيب شلوار خود قرار داده و در هنگام ادرار كردن ان را در ظروف نمونه برداري خالي مي نمايند.

مواد مورد احتياج جهت تست مواد مخدر در ادرار
اسيد هيدروكلريك 25 درصد
كربنات دو سود
كاغذ PH متر
پلاك كروماتوگرافي(در صورت نبودن مي توان ان را تهيه كرد،در قسمت كروماتوگرافي طرز تهيه ان شرح داده مي شود و در صورت عدم وسائل از كاغذ كروماتوگرافي مي توان استفاده نمود)
دي كلرومتان
اتيل استات
متانل
امونياك 25 درصد
يدوپلاتي نات
استاندارد مرفين و يا مقداري ترياك در حدود دهم گرم در 10 ميلي ليتر اب مقطر
در صورت عدم داشتن هگزاكلروپلاتين مي توان از معرف دراگن-دورف Deragendorff استفاده نمود.
يدور پتاسيم
ايزوپروپانل

طرز تهيه يدوپلاتي نات
يدور پتاسيم 10 درصد 7 ميلي ليتر(محلول ان چند ماه پايدار است)
هگزاكلروپلاتي نات 10 درصد 4/ ميلي ليتر
اسيد هيدروكلريك 25% به مقدار 6 ميلي ليتر
مدت پايدار ان 1 روز است.

در يك ارلن مير 20 ميلي ليتر ادرار ريخته روي ان 20 ميلي ليتر اسيد هيدروكلريك 25 درصد اضافه مي نمايند و 15 دقيقه مي جوشانند(مي توان 24 ساعت در حرارت ازمايشگاه گذاشت تا عمل هيدروليز تمام شود)
در يك قيف دكانتاسيون ادرار با سود و كربنات سديم درجه قليايي ان را به 9 تا 10 مي رسانند سپس 2 بار هر بار 60 ميلي ليتر در كلرومتان و ايزوپروپانل(در كلومتان 85 و ايزوپروپانل 15 ميلي ليتر) مواد مخدر را در PH 9 تا 10 استخراج مي نمايند.
بعد محلول استخراج شده را در خلاء و در حرارت پائين تبخير مي كنند.سپس با 5/ ميلي ليتر كلروفرم يا دي كلرومتان ايزوپروپانل خشك شده را حل و در روي صفحه و يا كاغذ كروماتوگرافي نقطه گذاري و در تانك كروماتوگرافي كه محتوي اتيل استات 85 قسمت،متانل 10 قسمت،و امونياك 25 درصد 5 قسمت است،قرار مي دهند.
البته در كنار صفحه و يا كاغذ كروماتوگرافي 10 ميكروليتر استاندارد قرار مي دهند.نقطه ها را مي توان با جريان باد گرم خشك نمود بعد از خشك شدن براي مدت 10 دقيقه در تانك قرار داده و بعد،از تانك خارج،در حرارت 80 درجه خشك مي نمايند.
بعد روي ان معرف يدوپلاتي نات ان قدر پاشيده تا شفاف شود.
در صورت مثبت بودن لكه پررنگ مايل به بنفش در زمينه قرمز خرمائي ظاهر مي شود،لكه مرفين(استاندارد)ابي تيره است.
براي داروهاي مخدر مثل فنوتيازين(اتوزيل،مگافن،پسي كيل PSYQUIL،نوروسيل،ملويل)،دومي نال،باربي توراتها،و غيره را مي توان با روش كروماتوگرافي پي به وجود انها برد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.