ازمایش واتسون-شوارتز(Watson-schawartz)

شناسایی اوروبیلینوژن و پورفوبیلینوژن

 

7

ازمون واتسون-شوارتز،ازمون کلاسیک افتراق اوروبیلی نوژن و پورفوبیلی نوژن می باشد.با به کار بردن استات سدیم و معرف ارلیخ و تولید رنگ قرمز گیلاسی،نمونه ادرار را به دو قسمت می کنیم.
افزودن کلروفرم به یکی از این دو لوله باعث می شود اوروبیلی نوژن استخراج شده و وارد لایه کلروفرمی شود.در نتیجه لایه بالایی ادرار بی رنگ و لایه کلروفرمی که در پایین قرار گرفته است به رنگ قرمز دیده شود.
پورفوبیلی نوژن و دیگر ترکیبات واکنش گر با ارلیخ هیچ کدام در کلروفرم حل شدنی نیستند.همین طور پورفوبیلی نوژن در بوتانول هم حل نمی شود ولی اوروبیلی نوژن و دیگر ترکیبات واکنش گر با ارلیخ استخراج شده و وارد بوتانول می گردد.
بنابراین چنانچه اوروبیلی نوژن و دیگر ترکیبات واکنش گر با ارلیخ وجود داشته باشد،افزودن بوتانول به لوله دوم باعث می شود لایه بالایی(بوتانولی)به رنگ قرمز در بیاید و چنانچه پورفوبیلی نوژن در نمونه داشته باشیم لایه بوتانولی بی رنگ خواهد بود.
اگر اوروبیلی نوژن و پورفوبیلی نوژن هر دو حضور داشته باشند،هر دو لایه قرمز خواهد شد.
به هر حال قبل از اینکه از نظر وجود هر دو ماده مذکر پاسخ ازمون را مثبت گزارش دهیم باید یک استخراج کلرورفرمی دیگر از لایه بالایی ادرار(به رنگ قرمز)انجام دهیم تا مطمئن شویم رنگ قرمز به دلیل اوروبیلی نوژن زیادی نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.