اسامی پسر ایرانی با حرف ی

 

اسم فارسی پسر با حرف ب

 

 

 

 
یزدانشاه : نام پسر انوشیروان دادگر
یزدگرد : نام پادشاه ساسانی
یَسنا : از بخش‌های اوستا
یادگار : اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد
یزدان داد : موبدی در سده نهم که در کرمان می‌زیسته
یزدان مهر : از نام های برگزیده
یزدان یار : از نام های برگزیده

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.