اسید آمینه متیونین Methionine

متیونین از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان می باشد که مقدار

آن در ساختمان پروتئین نسبتا کم است.

عامل متیل که روی گوگرد قرار دارد نقش مهمی را در انتقال ریشه

متیل در واکنشهای بیوشیمیایی به عهده دارد.

در سلولها  اسید آمینه دیگری وجود دارد که از نظر ساختمانی بین

متیونین و سیستئین می باشد و آنرا هموسیستئین می نامند.

این اسید آمینه در سلولهای مختلف وجود دارد ولی در سنتز

پروتئین ها دخالت نمی کند . فرمول آن شبیه به متیونین میباشد

با این تفاوت که عامل متیل را از داده است.

 

 

بر گرفته از کتاب بیوشیمی ملک نیا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.