اسید لیپوئیک (Thioctic acid،Lipoic acid)

اسید لیپوئیک یک ویتامین کاذب است که به علت نقش کوآنزیمی خود در این گروه قرار می‌گیرد. این ترکیب توسط بدن تولید شده و نیازی به وارد شدن از طریق رژیم غذایی به بدن نیست. در ساختار اسیدلیپوئیک، 2 گروه تیول (-SH) شرکت دارند که می‌توانند به دو شکل اکسید و احیاء دیده شوند. شکل کوآنزیمی آن از اتصال ویتامین به یک واحد لیزیل آپوآنزیم حاصل می‌شود. این کوآنزیم در واکنش‌های انتقال گروه آسیل شرکت می‌کند.

اسید لیپوئیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.