اشریشیا کلی ECOLI

کلی فرم,مشخصات باکتری اشرشیاکلی,باکتری استافیلوکوکوس اورئوس,باکتری e.coli در ادرار,اشرشیاکلی pdf,کشت باکتری اشرشیاکلی,درمان باکتری ای کولای,باکتری اشرشیاکلی در ادرار

اشریشیا کلی را میتوان از خون، مدفوع ، چرک ، مایع نخاع ، ادرار و رحم جدا کرد.
کلی باسیل گرم منفی، بی هوازی اختیاری و بدون اسپور است. در سطح آگار خوندار رشد میکند و کلنی های محدب و کروی به رنگ خاکستری تولید میکند.
کلی باسیل در سطح محیط های کشت مک کانکی به صورت کلنی لاکتوز مثبت صورتی رنگ رشد میکند و معمولا در سطح محیط کشت EMB کلنی های با جلای فلزی ایجاد میکند.
اغلب متحرک می باشد . کلی باسیل قادر به تخمیر گلوکز و تولید گاز است و همچنین لاکتوز را تخمیر میکند.
این باکتری اندول تولید میکند و واکنش متیل رد مثبت دارد اما واکنش vp آن منفی است. سیترات مصرف نمی کند و اوره منفی است.

آزمایش ایجکمن
در صورتی که اشرشیا کلی را در آبگوشت مک کانکی و در دمای ۴۴ درجه سانتیگراد قرار دهند گاز تولید میشود اما این واکنش در آنتروباکتر ، کلبسیلا و سیتروباکتر منفی است.
بر اساس مکانیسم بیماری زایی  ، باسیل های اشرشیا کلی به گروه های زیر تقسیم بندی میشوند:
ETEC :Entero toxigenic Eschericheae coli
اشریشیا کلی آنتروتوکسیژنیک باعث اسهال مسافرتی میشود.
EPEC : Entero pathogenic Eschericheae coli
اشریشیا کلی آنتروپاتوژن عامل معمول اسهال در کودکان به ویژه شیر خواران در کشورهای در حال توسعه است.
EIEC : Entero Invasive Eschericheae coli
اشرشیا کلی مهاجم باعث اسهال های دیسانتری شکل و مسمومیت غذایی می شود
EHEC : Entero Hemorrhagic Eschericheae coli
اشرشیا کلی آنتروهموراژیک باعث کولیت هموراژیک و گاهی سندرم همولیتیک اورمیک می شو.
نکته :
سوش های EIEC همانند شیگلا نمیتوانند لاکتوز را تخمیر کنند و یا لاکتوز را با تاخیر تخمیر میکنند و متحرک نیستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *