اصول ايمنی کار با دستگاه مايکروويو

دستگاه مايکروويو با استفاده ز انرژی امواج بسيار کوتاه راديويی يا مايکروويو، حرارت مورد نياز برای گرم کردن اجسام و موارد را در مدت زمان کوتاهی تأمين می نمايد.
در کار بااين دستگاه دوعامل اصلی قدرت و زمان استفاده ز امواج، قابل کنترل است. انرژی الکترومغناطيس در فرکانس مايکروويو يکی از پاکيزه ترين و بی زيان ترين منابع ايجاد گرما می باشد ولی در کار با دستگاه بايد نکات زير را رعايت نمود.

دستگاه مايکروويو

هرگز دستگاه را بدون آنکه چيزی در آن باشد مورد استفاده قرار ندهيد ، زيرا انرژی گرمايی جذب ديواره های داخلی آن شده و باعث صدمه به دستگاه می گردد. حتما” در هنگامی که دستگاه کار می کند بايد جسمی يا مايعی در آن باشد تا انرژی گرمايی جذب آن شود.
به هيچ وجه نبايد وسايل يا ضمايم فلزی مانند فويل آلمينيومی را داخل دستگاه نمود زيرا به محض شروع به کار دستگاه باعث ايجاد جرقه و صدمه زدن به دستگاه می گردد. درپوش آلمينيومی را قبل از گرم کردن بايد از ظرف جدا کرد.
از گرم کردن ظروف در بسته ، خشک کردن کاغذ و پارچه توسط دستگاه اجتناب نمائيد .
دريچه های تهويه دستگاه بايد آزاد باشند و راه آنها نبايد مسدود گردد.
برای خارج کردن ظروف گرم شده توسط دستگاه حتما” بايد از دستکش يا دستگيره پارچه ای استفاده نمود.
پس از گرم کردن مايعات و خاموش کردن دستگاه چند دقيقه صبر نماييد تا حرارت آن يکنواخت شود و سپس با احتياط آن را از دستگاه خارج نماييد.
درب دستگاه قبل از شروع به کار بايد کاملا” بسته باشد و از کار کردن دستگاه بادرب باز يا نيمه باز جدا” خود داری شود.
درصورتی که در اثر اشتباه دستگاه بدون بار کار نمايد ، برق ان به طور خودکار قطع می گردد، در اين صورت حداقل نيم ساعت دستگاه را روشن نکنيد.
اگر از کيسه نايلونی برای گرم کردن جسمی استفاده می نماييد. دقت فرماييد که منافذی برای خروج بخار آب در کيسه ايجاد نماييد.
کليدها را آرام و تک به تک فشار دهيد، هرگز به طور هم زمان چند کليد را با هم فشار ندهيد.
هيچ گاه دستگاه را بدون سينی استفاده ننماييد.
سطوح داخلی و خارجی، درب و نوارهای حاشيه و سينی گردان و غلط گر را بايد همواره تميز نگهداشت زيرا در صورت آلودگی دستگاه به مواد شيميايی و حتی مواد پاک کننده کارايی آن پايين می آيد.

نظافت دستگاه
برای برطرف کردن لکه ها و جرم ها از داخل مايکروويو ، حدود 1 ليتر آب در يک ظرف شيشه ای قرار داده و دستگاه را به مدت 6 تا 8 دقيقه با بالاترين قدرت روشن نماييد. آب به جوش می ايد و بخار آن با عث می شود که لکه ها و جرمها نرم شده و به راحتی برطرف شوند. اين کار باعث ميشود که بوی نامطبوع که دراثر گرم کردن بعضی مايعات در داخل دستگاه ايجاد می گردد. برطرف گردد. مايعات نيز نبايد بر روی سينی و داخل محفظه ريخته شوند و برای شستشو دستگاه نيز حتما” آب را در يک ظرف ريخته و سپس از آن بجوشانيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *