اقدامات و پی گیری های لازم در پی بروز واکنش همولیتیک

 

بانک خون 1
1-توقف سریع تزریق خون و بازنگه داشتن راه وریدی برای بیمار با تزریق محلول های کریستالوئیدی به منظور پیشگیری از افت فشار خون و در دسترس بودن رگ باز برای تجویز داروهای مورد لزوم .

2-آگاه کردن پزشک مراقب بیمار و بانک خون از بروز واکنش

3-بررسی دفاتر و فرم ها و جستجو برای یافتن ناهمخوانی در مشخصات کیسه خون و نمونه ها، در این گونه موارد در خطر بودن بیمار دیگری برای دریافت خون اشتباه زیاد است که باید فورا در این مورد اقدام مناسب صورت گیرد.

4-بررسی سرم نمونه پس از تزریق برای دیدن شواهد همولیز که با نمونه سرم قبل از دریافت خون مقایسه گردد.همولیز داخل عروقی با تزریق کمتر از 5 میلی لیتر از خون فشرده معمولا با هموگلوبینمی واضح همراه است. در این موارد باید دقت بسیار صورت گیرد تا از همولیز هنگام نمونه گیری خودداری شود و در صورت وجود اشکال ، درخواست برای نمونه دیگر ارائه شود. حدود 5 تا 7 ساعت پس از دریافت خون ممکن است تغییر رنگ زرد ناشی از شکستن هموگلوبین و تولید بیلی روبین در سرم مشاهده شود. در این گونه موارد می توان برای اطمینان از بروز همولیز از تست هایی که برای همولیز درون رگی کمک کننده است استفاده کرد.

5-آزمایش ادرار پس از تزریق خون برای بررسی وجود هموگلوبینو یا فراورده های ناشی از شکستن آن مانند اوروبیلینوژن

6-اگر احتمال انعقاد درون عروقی منتشر(DIC) در بیمار می رود، آزمایش های PT,PTT ، شمارش پلاکت، فیبرینوژن و PDF ممکن است به تشخیص کمک کند.

7-اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت باید در فواصل زمانی متناوب انجام گیرد. کاهش میزان هموگلوبین و یا نرسیدن آن به میزان مورد انتظار تزریق خون ، ممکن است نمایانگر از بین رفتن گلبول های قرمز باشد.

8-انجام تست کومبز مستقیم بر روی نمونه جمع آوری شده درEDTA به دنبال مشاهده واکنش تب و لرز در تزریق خون.

9-مثبت بودن تست ممکن است بیانگر واکنش همولیتیک با واسطه آنتی کر باشد، بعضی مواقع ممکن است به سبب همولیز سریع گلبول های ناسازگار تست کومبز مستقیم منفی باشد.

10-رنگ آمیزی گرم بر روی کیسه خون و کشت از کیسه خون و خون بیمار برای بررسی احتمال وجود آلودگی باکتریایی

11-گروه بندی سیستم ABO,RH,X match روی نمونه قبل و بعد از تزریق خون و بررسی هر گونه عدم تطابق

اگر با انجام کراس مچ نتایج قبل و بعد از تزریق خون هر دو ناسازگار بود،خطا در حین انجام آزمایش قبل از تزریق صورت گرفته و احتمالا خون اهدا کننده از واحد دیگری انتخاب شده و یا نتایج به اشتباه منفی تفسیر شده است. اگر کراس مچ با نمونه پس از انتقال خون ناسازگار بوده لیکن با نمونه قبل از آن سازگار باشد،ممکن است نشانگر یک پاسخ یاداور باشد، به ویژه اگر بیمار دارای سابقه تزریق خون است.ممکن است آنتی کر بر علیه گلبول های قرمز تزریق شده در چند روز گذشته ایجاد شده باشد.
در مورد فوق غربالگری آنتی کر و شناسایی نوع آنتی کر باید صورت گیرد.
درمان
از نظر درمانی باید افرادی که دچار واکنش حاد شده اند، از افت فشار خون و شوک و نارسایی کلیوی پیشگیری کرد. این کار با تزریق مایعات وریدی امکان پذیر است. هم زمان از داروهای مدر برای افزایش برون ده ادراری کمک میگیرند.در این افراد در خلال 24 ساعت باید حداقل جریان ادراری معادل 100 میلی لیتر در ساعت باشد. دوپامین در دوزهای کم سیستم عروقی کلیه را گشاد کرده و برون ده قلبی را افزایش می دهد و ممکن است در درمان این واکنشها موثر باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.