انتروباکتریاسه

باکتری های این خانواده می توانند به صورت های پاتوژن اصلی ویا فرصت طلب باشند. پاتوژن های فرصت طلب در شرایط عادی و در زیست گاه طبیعی خود بیماری زا نیستند اما اگر به سایر قسمت های بدن منتقل شوند و یا از مناطق استریل بدن جدا شوند، بیماری زا تلقی می شوند. برای نمونه می توان از اشریشیا کلای نام برد که در شرایط عادی در روده غیربیماری زا و در خون و مایع مغزی نخاعی بیماری زا می شود. در گروه دوم، باکتری های بیماری زای اصلی قرار دارد که فلور نرمال بدن نبوده و جدا سازی آنها از نمونه های بالینی نشانگر بیماری است. از این دسته نیز می توان از یرسینیا انتروکولیتیکا، یرسینیا پستیس، شیگلا دیسانتریه و سالمونلا نام برد.

ویژگی های مشترک خانواده انتروباکتریاسه:
تمام باکتری های این خانواده کوکوباسیل های گرم منفی، بدون اسپور، هوازی و بی هوازی اختیاری بوده و به راحتی بر روی محیط کشت های عادی رشد می کنند. این باکتری ها گلوکز را تخمیر کرده و از تخمیر این قند اسید و گاز        دی اکسید کربن و یا اسید تنها ایجاد می کنند. تمام جنس های این خانواده اکسیداز منفی، بیشتر کاتالاز مثبت، تمامی آن ها احیاگر نیترات به نیتریت و بیشتر متحرک و دارای فلاژل های پری تریش هستند. درجه حرارت مناسب رشد     Cº ۳۵-۳۷ بوده اما برخی گونه ها مانند یرسینیا انتروکولیتیکا در حرارت  ۱-۵ºC هم رشد می کنند.

نمونه گیری و انتقال نمونه ها:
باکتری های این خانواده از نمونه های مختلفی مانند ادرار، خون، مایع مغزی- نخاعی، خلط، زخم و … جدا می شوند. بر اساس نوع نمونه روند نمونه گیری و کشت متفاوت خواهد بود.
در صورت وجود فاصله زمانی بین نمونه گیری و انجام آزمایش  بهتر است که نمونه ها را در محیط های انتقالی مانند کری بلر و یا استوارت نگه داری نمود.

محیط های کشت انتخابی و افتراقی:
در نمونه گیری از مدفوع (یامواد و محلولهای خوراکی)برای جداسازی عوامل پاتوژن ابتدا غنی سازی انجام می شود.نمونه ها ابتدا در این محیط ها کشت داده می شود مانند: محیط سلنیت F (Selenit F)که بیشتر برای غنی سازی سالمونلا ها و محیط GN (Gram Negative Broth ) بیشر برای جدا سازی شیگلا از آن استفاده می گردد.
بیشتر جنس های خانواده انتروباکتریاسه به خوبی بر روی محیط های کشت معمول مانند آگارخون دار، شکلات آگار و مولر هینتون آگار رشد می کنند. اما برای جدا سازی آنها از محیط های کشت انتخابی مانند، مک کانکی آگار و ائوزین متیلن بلو آگار ،هکتون انتریک آگار استفاده می شود. سالمونلا شیگلا آگار نیز برای برخی از جنس ها یا گونه ها به کار می رود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *