انجام دنورگیری یا گرفتن خو ن گرم

انجام دنورگیری یا گرفتن خو ن گرم
۲) اقدامات وابسته :
شناخت خطاهای تکنیکی وعوامل مداخله گر
۳) هدف:
گرفتن خون گرم وتازه برای بیماران دارای خونریزی فعال و شدید
۴)کاربرد:
در خونریزیهای فعال و بیمارن دارای درناژ شدید ونیز در اتاق عمل های که بیمار میزان زیادی خون از دست داده و نیاز مبرم به خون تازه و گرم جهت جلوگیری از خونریزی دارد
۵)صلاحیت و شایستگی :
دنورگیری دارای تکنیکهای خاص ومنحصر به فردی است که توسط پرسنل بانک خون و نمونه گیرانی که دارای صلاحیت علمی و تجربی میباشند صورت میگیرد .
۶) نمونه:
نمونه هپارینه از افراد هم گروه
۷) تجهیزات مواد لازم و آماده سازی های مورد نیاز:
۱-۷-پنبه الکل
۲-۷- بتادین
۳-۷-کیسه خون دنورگیری
۴-۷-شیکر مخصوص برای میکس کردن کیسه خون در حین خونگیری
۵-۷-اسلایدهای رپید تستهای RPR-HIV-HBS-HCV
۶-۷-نامه پزشک ، فرم مخصوص خونگرم و درخواست کامپیوتری

۸)نکات ایمنی :
استفاده از دستکش و عینک محافظ در هنگام دنورگیری
۹)مستندات:
۱-۹-بر چسب یا لیبل شامل مشخصات فردی بیمار، گروه خون ، تاریخ، شماره و……..
۱۰)کنترل کیفی:
۱-۱۰- بررسی کیسه خون و تست های رپید انجام شده جهت جلوگیری از انتقال بیماری به بیماران دیگر

۱۲) روش اجرایی:
بعد از دریافت نامه پزشک مبنی برنیاز بیمار به خونگرم و فرم مخصوص با مهر و امضاء پزشک و درخواست کامپیوتری دنورها باید دارای شرایط خاص باشند که عدم و جود این شرایط باعث لغو دنورگیــــری میشود مانند: سن نا مناسب ، فشار خون بالا یا پایین تر از حد نرمال ، اعتیاد به مواد مخدر ، استفاده از قرص های مختلف ، سابقه بیماریهای مزمن و حاد و خطرناک و……….
روش خونگیری :
۲ سی سی خون بیمار را جهت انجام گروه خون گرفته و در صورت یکسان بودن گروه خونی دنور با بیمار ،خونگیری انجام میشود .
بعد از خوابیــــدن دنــور در تخت دنــــورگیری و یافتن رگ مناسب (وریدهای سفالیک و بازیلیک) محـــل را سه بار توسط ساولون ،پنبه الکل و تنتورید از مرکز بصورت دایره به سمت خارج کاملاً تمیز میکنیم . سپس به روی محل گاز گذاشته تا محل آلوده نگردد بعد از آن گاز را برداشته و نیدل را در رگ مورد نظر فرو کرده و آنرا فیکس میکنیم تا نیدل از رگ خارج نگردد.سپس کیسه خون را روی شیکر بانک خون قرارداده تا خون یکنواخت و بصورت آرام میکس شود . این خونگیری باید حداکثر تا ۶ دقیقه انجام گیرد و عمل پمپاژ دستی دنور به این روند کمک میکند . درانتهای دنورگیری نیدل از دست بیمار خارج و با پنبه الکل محل ر ا تمیز نگه داشته و چسب زده از دنور میخواهیم که آنرا محکم فشا ر دهدو دستان خود را به سمت بالا نگه دارد تا ازخونریزی جلوگیری شود. به دنور توصیه میشود حداقل ۱۵ دقیقه روی تخت دراز کشیده و بلند نشود سپس به دنور مواد ومایعات شیرین مانند ساندیس داده میشود تا جبران مایعات از دست داده و قند خون شود. در انتها در صورت مساعد بودن حال دنور اورا مرخص میکنند ، در طول پروسه خونگیری از دنور، نمونه گیر باید در کنار تخت دنورگیری حضور داشته و در صورت مشاهده هرگونه تغییردر حال دنور مانند سرگیجه ،حالت تهوع ، تب ولرزو یا تشنج سریعاً دنورگیری قطع میگرددو سریعاً پاهای
دنور را بالاتر از سر او قرار میدهیم، و مراتب را به پزشک یا پرسنل بانک خون اطلاع میدهیم.
تست های رپید RPR-HBS-HIV-HCV که بر روی نمونه دنور انجام میگیرد همگی باید منفی باشند سپس نام دنور و تاریخ خونگیری روی کیسه خون نوشته میشود . در انتها لیبل شامل مشخصات بیمار ، تاریخ ، گروه و شماره کیسه بر روی کیسه زده شد و کیسه به بخش تحویل داده میشود.
۱۲) محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۱۲- زیادبودن زمان دنورگیری
۲-۱۲- عدم استفاده از دنور مناسب و هم گروه
۳-۱۲- عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام دنورگیری

۱۴) تفسیر (علل تکرار ):
۱-۱۳- مثبت شدن تست های رپید بر روی نمونه دنور یا عدم هم گروهی دنور و بیمار ، لخته شدن خون در داخل کیسه ،باعث لغو دنورگیری میشود.
رفرانس ها ومنابع:
کتاب هماتولوژی دیوید سون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *