اندکس MCV,MCH,MCHC

MCV

MCV یا میانگین حجم سلولی (حجم متوسط گلبول‌های قرمز) که با استفاده از هماتوکریت و شمارش RBC محاسبه شده و برحسب فمتولیتر یا میکرومترمکعب نمایش داده می‌شود، از رابطه زیر قابل‌محاسبه است:

MCV= Hct ×۱۰۰/RBC

شمارش RBC در رابطه‌ی فوق برحسب میلیون در میکرولیتر است.

 

MCHC

MCHC یا میانگین غلظت هموگلوبین سلولی، میانگین غلظت هموگلوبین در حجم معیّنی از RBCهای فشرده است و با استفاده از هماتوکریت و غلظت هموگلوبین از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

MCHC=Hb/Hct

در رابطه فوق هموگلوبین برحسب گرم در دسی‌لیتر و هماتوکریت با واحد SI وارد شده و نتیجه آن یعنی MCHC با واحد گرم در دسی‌لیتر مشخص می‌شود.

MCH یا میانگین هموگلوبین سلولی (متوسط وزن هموگلوبین گلبول‌های قرمز) با استفاده از غلظت هموگلوبین و شمارش RBC، از رابطه زیر قابل‌محاسبه است:

MCH= Hb/RBC

در رابطه فوق مقدار هموگلوبین برحسب گرم در لیتر و RBC برحسب میلیون در میکرولیتر وارد می‌شود و حاصل آن یعنی MCH با پیکوگرم نشان داده می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *